Rozhovory

Naše pozice je silná – právě se chystáme uzavřít největší kontrakt v historii naší společnosti.

Chceme vybudovat silnou nadnárodní společnost. To je v našem oboru možné jen cestou akvizic.

Výsledky vlastního vývoje uvedené do praxe se stanou dalším zdrojem naší konkurenční výhody.

Budoucnost vnímáme pozitivně. Pracujeme na nových produktech, získáváme nové zákazníky, diverzifikujeme riziko.

České firmy mají ve světě vybudované dobré jméno. Pouhá setrvačnost však už dnes nestačí.

Krize není důvodem pro zastavení investic a dalšího růstu, ani pro omezení expanze na nové trhy.

Alfou a omegou pro české firmy je fungující export a jeho podpora. To je jedním z témat prvního ročníku Strojírenského fóra.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz