Rozhovory

Co hýbe českým vodohospodářstvím? Jak se bude dále vyvíjet v rámci nových požadavků ze strany EU a s omezenými prostředky?

K dispozici je nám celý svět - záleží na šancích a možnostech, které se před podnikateli otevírají, a na jejich schopnosti tyto příležitosti patřičně využít.

Za necelé dva měsíce bude Hradec Králové hostit už 21. ročník největší oborové konference Dny teplárenství a energetiky.

Dlouholetá tradice, česká zručnost a specifický design – tyto atributy nám otvírají cestu na světové trhy s porcelánem.

V důsledku větší orientace na letecký průmysl jsme výrazně upevnili pozici na trhu.

Naším cílem je dosáhnout stavu, kdy se šetrné budovy v České republice stanou standardem.

Letošní rok bude klíčový pro stanovení směru vývoje evropského teplárenství. Jakým výzvám čelí české teplárenství a jaká se jeví jeho budoucnost?

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz