Vlastimil Argman, generální ředitel Thun 1794, a.s.

Dlouholetá tradice, česká zručnost a specifický design – tyto atributy nám otvírají cestu na světové trhy s porcelánem.

Thun 1794 a.s. je největší český výrobce porcelánu. Společnost má ve svém výrobním programu ucelené tvary užitkového či hotelového porcelánu, speciální varný program, porcelán pro děti a  zakázkové zboží pro velké mezinárodní řetězce. Na ploše jejího výrobního závodu se pohybuje asi stovka zaměstnanců. Generální ředitel firmy Vlastimil Argman zná všechny jménem a každého přátelsky zdraví. Výroba je založena na osobním vztahu k porcelánu.

Změnilo se v posledních letech nějak výrazně vaše výrobkové portfolio?

Společnost Thun 1794 a.s. se orientuje předevšímna dodávky užitkového porcelánu pro domácnosti. Součástí tohoto výrobkového portfolia je zapékací program, dětské soupravy, hrnky, lázeňské pohárky. Poměrně zanedbatelnou částí naší produkce je hotelový porcelán, který dodáváme tradičním dlouholetým zákazníkům.

Na jaké nové výrobky se mohou zákazníci těšit?

Na přelomu roku 2014-2015 jsme dokončili práce na tvaru LOOS, který vycházel ze základních linií konvic a byl doplněn kompletní novou plošinou, kompotovými mísami, oválnými mísami, šálky s podšálkem, polévkovou mísou, sypátky sůl a pepř. Na tento tvar byly aplikovány nové dekory, které odpovídají současným trendům v dekoraci užitkového porcelánu. Do výroby jsou zaváděny různé jednotlivé sortimenty, jako např. designové šálky s podšálkem pod obchodním názvem TONO atd.

Čím bodujete na světových trzích ve srovnání s konkurencí?

Od konkurence se naše společnost odlišuje specifickým designem vycházející z dlouholeté tradice s uplatněním moderních prvků. Nedílným článkem je vlastní výroba tisků, kde od návrhu přes litografické zpracování až po vlastní tisk, je realizována v provozu Sítotisk, sídlící přímo ve výrobním areálu v Nové Roli. Jsme hrdí na vysokou řemeslnost našich pracovníků, kteří jsou schopni realizovat návrhy našich designerů. Velkou předností je zakázková výroba s velmi pružnou reakcí na požadavky našich zákazníků.

Kde se porcelán z vašich dílen uplatňuje především?

Markantní podíl u nás vyrobeného porcelánového zboží je exportován na zahraniční trhy po celém světě. I dodávky prodávané tuzemským odběratelům z velké většiny nekončí v českém maloobchodě, ale jsou rovněž vyvezeny do zahraničí.
Již tradičně směřuje největší část našich výrobků na trhy bývalých států SNS, nicméně vývoj našich obchodních aktivit v tomto teritoriu je v poslední době velice negativně ovlivněn dopady ekonomických sankcí uvalených na Rusku z důvodu konfliktu na Ukrajině.
Velmi progresivně se vyvíjí naše dodávky do zemí Evropské unie, jejichž hodnota v posledních dvou letech dosáhla úrovně srovnatelné s dodávkami pro ruský trh.

Z mimoevropských odbytišť jsme zaznamenali výrazný nárůst poptávky v Egyptě a zemích Blízkého východu. Stabilně dodáváme porcelán do Severní i Jižní Ameriky, své odběratele nacházíme nově i v teritoriích, kam jsme dříve nevyváželi (např. Jižní Korea, Indonésie, některé africké země atd.)  

Jaká je dnes situace na trhu ve vašem oboru? Jak si myslíte, že se bude vyvíjet v budoucnosti?

Situace na evropském trhu s porcelánem je poměrně stabilizovaná a lze předvídat budoucí objemy našich zakázek. Výjimku tvoří pouze trh bývalého SNS, kde vinou konfliktů mezi Ruskem a Ukrajinou vzniká napětí, které ohrožuje celkový průběh obchodních případů v celém regionu. Nepříznivý dopad má samozřejmě i nestabilita ruského rublu a v neposlední řadě působí negativně i na tento segment trhu sankce vůči Rusku. Zde je těžké předvídat vývoj situace a objemu zakázek, které bude možno v tomto regionu v r. 2015 realizovat.

Jaká je vaše vize do dalších let? Očekáváte například nárůst výroby?

Thun 1794 a.s. bude pokračovat v programu Inovací v oblasti tvarové i dekorační tak, abychom byli schopni nabídnout zákazníkům nadstandardní nabídku v porovnání s naší konkurencí. Výsledky naší práce budou prezentovány na mezinárodním veletrhu AMBIENTE 2015 ve Frankfurtu. Předpokládáme, že naše nabídka zaujme široké spektrum zákazníků a dosáhneme zvýšených objemů vývozu do našich tradičním destinací.

Děkuji za rozhovor.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz