Vladimír Feix, ředitel Český porcelán, a.s.

Synergie tradice a moderních trendů. Zaměření akciové společnosti Český porcelán je dán již jejím názvem. Porcelánka v Dubí navazuje na tradici výroby klasických cibuláků, ale i jiných typů porcelánů, přesahující 150 let. Zároveň ale zavádí stále nové výrobky, které odráží současné preference zákazníků, což je jedním z důvodů, proč si tato starobylá firma stále udržuje přední pozici ve svém oboru. O společnosti, jejím vývoji i plánech do budoucna hovoří generální ředitel Vladimír Feix.

Letos uplyne 102 let od doby, kdy byla v roce 1913 značka Dubí zaregistrována jako oficiální obchodní název, přičemž tradice výroby porcelánu v Dubí sahá do roku 1864. Společně s Royal Dux v Duchcově jsou to dvě nejstarší české porcelánky, jejichž výrobky nesou originální tovární značku dodnes.

Společnost překonala hospodářskou krizi a dnes její tržby stoupají. Na úspěšném prosazení na zahraničních trzích i růstu firmy má nezpochybnitelný vliv osoba jejího ředitele Vladimíra Feixe, který ve společnosti pracuje již  úctyhodných 63 let a je jejímu rozvoji zcela oddán. Jeho zásluhy o rozvoj a prosazení českého porcelánu ve světě byly odměněny řadou cen a vyznamenání.

Jak si Český porcelán stojí dnes?

Nejlepším důkazem jeho podnikatelských schopností je ovšem současné postavení firmy, která si dnes samofinancuje svůj rozvoj bez účasti bank a jejíž procento exportu stále stoupá.  V poslední době firma investovala 10 milionů do nové linky, nyní chystá koupi další velké moderní linky na výrobu hrnků v hodnotě 20 milionů. 

Jaké zákazníky vaše nabídka oslovuje především?

Společnost se snaží uspokojit požadavky zákazníků všech generací i příjmových skupin tak, aby z obchodu nikdo neodcházel s prázdnou. Zvyklosti se v posledních padesáti letech výrazně změnily i co se týče užitkového porcelánu. Ten se kdysi kupoval v soupravách pro velké rodinné sešlosti, dnes lidem stačí dva nebo čtyři talíře. Žije se prostě jinak a staré časy se nikdy nevrátí. Změna způsobu života se nutně musela odrazil i na našem sortimentu.

Co tedy konkrétně domácnosti 21. století nabízíte?

Současná nabídka Českého porcelánu představuje 660 různých tvarů v klasickém i modernějším pojetí cibulového dekoru a kromě jídelních a servírovacích souprav zahrnuje i vánoční ozdoby, velikonoční dekorace nebo figurky. Klasický cibulový dekor se v průběhu let vyvinul do několika modernějších řad. Cibulový porcelán je porcelánem generací a díky jedinečné technologii dekorování pod glazuru je možné ho užívat i v moderních domácnostech vybavených mikrovlnnými troubami a myčkami nádobí.

V posledních deseti letech všichni chtějí bílý porcelán bez dekorace, proto jsme ho také zahrnuli do naší nabídky. Právě jsme dali do výroby novou soupravu, zámecký porcelán Opera, který je sice také bílý, ale má plastiku. Jeho tvar i povrch jsou výrazně reliéfní, ovšem přitom jemné jako protipól k zatím upřednostňovaným hladkým a strohým tvarům. Uvidíme, jaký bude mít úspěch. Mladým lidem, kteří preferují jednoduché tvary, je naopak k dispozici třeba souprava Bohemia White.

Klasické cibuláky jsou stále populární?

Snažíme se zatraktivnit klasický cibulový vzor i pro mladé. Těm by se mohla zalíbit například souprava Bohemia Cobalt, která představuje cibuláky v moderním pojetí. Cibulák je stále naše vlajková loď, ale větší objem produkce se dnes vyváží. Popularita jednotlivých řad se v průběhu let mění, ale cibuláky jsou opravdovými evergreeny. Výhodou je, že pokud uživatel talíř rozbije, může mu továrna zaslat identický dekor.

Do jakých zemí výrobky z Českého porcelánu směřuji?

Vyvážíme až 70 % produkce, a sice vyváží do Německa, Japonska, Jižní Koreje, Ruska a dalších zemí. Největším odbytištěm bílého porcelánu je Německo, o porcelán s cibulovým dekorem řady Eco Praha, Praha Blue a Bohemia Blue je největší zájem v Japonsku a Jižní Koreji, přičemž na japonském trhu je rovněž velmi oblíbená souprava Bohemia Cobalt. Naši zákazníci na Dálném východě jsou našimi partnery již řadu desetiletí, známe je osobně. Dokladem dobrých vztahů je pětiletá hospodářská smlouva na 5 milionů dolarů, uzavřená při poslední návštěvě předsedy vlády a českých průmyslníků Koreje. Je to významný počin, protože v dnešní době s vámi nikdo takovou dlouhodobou smlouvu neuzavře. Nyní se snažíme prosadit také v Číně a v Egyptě.

A budoucnost?

Politické výkyvy mají vliv na všechno, zejména na výrobky zbytné. V nejisté době lidi tyto výrobky nekupují. Ukrajina a Rusko od nás dříve odebíraly výrobky za 3 miliony měsíčně a to hned tak nenahradíme. Plánování je jedna věc, ale realita je někdy zcela jiná. Musíme mít proto výrobkovou operabilitu, rychle se přizpůsobit změnám. Umění rychle se přizpůsobit je známkou inteligence a to platí i ve výrobě.

Děkuji za rozhovor.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz