Petr Holeček, předseda předst. ARMATURY Group a.s.

Krize není důvodem pro zastavení investic a dalšího růstu, ani pro omezení expanze na nové trhy.

Akciová společnost ARMATURY Group dnes patří mezi významné strojírenské společnosti s celosvětovou působností. Významným milníkem byl pro ni rok 2011, kdy poprvé překročila hranici dvou miliard korun v tržbách. Od té doby její tržby pod tuto hranici neklesly, a to navzdory recesi a stále probíhající stagnaci českého i světového hospodářství. Dalším milníkem se stal rok 2013, což byl rok zahájení významných investic do dalšího rozvoje. Dosáhly do výše bezmála 900 milionů Kč.

Akciová společnost ARMATURY Group se s krizovým obdobím vypořádala po svém – rozsáhlými investicemi do výrobní základny a expanzí na nové trhy. Co je jádrem jejího úspěchu?

Hlavně si nestěžovat, nevymlouvat se na externí vlivy a udržet si zdravý optimismus.

Jaké byly vaše začátky?

Firma vznikla v roce 2000 sloučením tří společností se zaměřením na výrobu, prodej a servis průmyslových armatur. Za 15 let existence z ní vyrostla moderní a dynamická společnost s více než pěti sty zaměstnanci, která svými výrobky a službami oslovuje zákazníky doma i v zahraničí. Našim cílem je, aby značka ARMATURY Group byla symbolem spolehlivosti, odbornosti, inovace a kvality pro tisíce spokojených zákazníků na celém světě.

Jakými výrobky jste se prosadili na světových trzích?

Jsme především výrobce průmyslových armatur a jako takoví dodáváme do celé řady odvětví, od jaderné a klasické energetiky přes plynárenství, chemii, vodárenství až po hutnictví, armatury jako kulové kohouty, uzavírací a zpětné klapky, šoupátka, ventily a celou řadu dalších, včetně speciálních armatur. Naší velkou devízou je široký sortiment nabízených armatur a zároveň schopnost kompletace dodávek armatur s potrubím a ostatním příslušenství. Máme vlastní vývoj, kterým stávající armatury neustále vylepšujeme, a zároveň dle požadavků z trhu vyvíjíme nové typy a provedení. Naši zkušení konstruktéři vyvíjejí armatury do technicky náročných provozů dle konkrétních požadavků našich zákazníků. Mezi takové speciální armatury patří například zpětné odběrové klapky, armatury do jaderné energetiky, armatury na vysoké teploty, které přesahují i 500 °C, plnoprůtočné armatury a top-entry armatury.

Kolik závodů v současné době vlastníte?

Společnost ARMATURY Group sídlí v Kravařích mezi městy Ostrava a Opava na Severní Moravě. Hlavní výrobní závod má v nedalekém Dolním Benešově, kde se nachází i vedení společnosti. Další provozovna je v Hranicích na Moravě, stejně jako dceřiná společnost AG PUMPY, zabývající se prodejem a servisem průmyslových čerpadel. V Číně jsme v roce 2013 založili dceřinou společnost AG Co., Ltd., která je naším dalším výrobním závodem. Prostřednictvím zahraniční dceřiné společnosti firma operuje na Slovensku a v řadě dalších zemí má své zástupce, jako například v Rusku, Rakousku, Turecku, Estonsku a dalších.

Ani krize vaši společnost neodradila od průběžného investování do výrobní základny. Můžete stručně uvést nejvýznamnější investiční akce poslední doby?

Největší investicí v historii společnosti bylo zahájení stavby nové haly v roce 2013. Celkem plánujeme v Dolním Benešově vybudovat tři nové haly a také rozšířit stávající administrativní prostory. Po dokončení všech investic by haly měly mít rozlohu až 20 000 m2. V současné době jsou dokončeny dvě haly, jedna výrobní a druhá pro centrální příjem materiálu. Ve výstavbě je nová expediční hala, která pojme také nové tryskací zařízení a nátěrovou linku. Hala po dokončení uzavře logistický tok materiálu od centrálního příjmu a skladu přes výrobní proces, montáž a povrchovou úpravu až po závěrečnou expedici. Nejde však jen o plochy, ale také o strojní a technologické vybavení, takže tato investice je spojena také s obnovou a dovybavením strojního parku, jeřábů, zkušeben atd. Jen v letošním roce jsme už pořídili nové CNC obráběcí stoje v celkové hodnotě 100 milionů Kč.

Proč jste se rozhodli k takovým investicím? Jaká máte očekávání?

Sledujeme tím především rozšíření výrobních kapacit, abychom pokryli růst, kterého se nám podařilo dosáhnout v posledních letech. Dalším významným momentem je zlepšení kvality poskytovaných služeb a zkrácení dodacích termínů. Zásadním způsobem se také zlepší pracovní podmínky pro naše zaměstnance. V souvislosti s přibývajícími prostory a narůstajícími kapacitami postupně nabíráme nové pracovníky. Jen za posledního půl roku jsme jich přijali více než třicet.

Vaše výrobky se velkou měrou uplatňují v zahraniční. Které země patří k vašim největším odběratelům?

Tuzemský trh není velký a navíc naše hospodářství v posledních letech stagnuje. Orientace na zahraničního zákazníka byla nezbytnou cestou. Náš zahraniční obchod se podílí stále větší měrou na celkových tržbách společnosti. Dnes je jeho podíl na tržbách zhruba na úrovni 68 % a má rostoucí tendenci. Mezi nejdůležitější exportní teritoria patří Rusko a Severní Afrika. Svoje produkty vyvážíme také do celé Evropy, od Norska přes Pobaltí až po Turecko, a v neposlední řadě je pro nás významný i Dálný východ.

Můžete zmínit některé vaše významné projekty?

Za zmínku určitě stojí velká uzavírací klapka DN 2600 do norské vodní elektrárny, velká odběrová klapka DN 1800 pro Siemens nebo dodávka 2200 kusů armatur na výstavbu nové uhelné elektrárny v Turecku, která patří zároveň mezi velmi významné české projekty v zahraničí.

Předpokládám, že pro příští roky počítáte s dalším posílením pozice na globálních trzích…

Pro letošní rok máme plány jasně vytyčeny. Je to dokončení a zprovoznění nových výrobních hal, modernizace strojního vybavení a především dosažení plánovaných ekonomických výsledků. Obchodně-marketingový plán, zpracovaný na období tří let, počítá s dalším nárůstem exportu našich výrobků a služeb, posilováním značky ARMATURY Group nejenom na zahraničních trzích, ale také v udržování její pozice na tuzemském trhu.

Děkujeme za rozhovor.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz