Pavel Cesnek, generální ředitel NOEN Holding

Na ruském trhu je možno uspět – šanci mají zejména ty české subjekty, které jsou ochotny zainvestovat do výstavby podniku.

O know-how, jak se prosadit na osobitém ruském trhu, jsme hovořili s jedním z nejpovolanějších – Pavelem Cesnekem, krizovým manažerem, který strávil řadu let řízením ruských a ukrajinských firem.

Vidíte za poslední dva roky nějaký posun v obchodování s Ruskem?

Před dvěma lety ruská ekonomika vykazovala dobrou výkonnost a zotavení po finanční krizi roku 2008, ze kterého se vymanila rychleji než mnohé země Evropské unie. Zhruba od poloviny roku 2014 začíná ekonomika pozvolna upadat. V kombinaci s významným poklesem cen klíčových exportních surovin a se zostřením uvalených sankcí se tamní ekonomika ocitla v značné recesi. Zde se ukázalo, nakolik je průmysl slabý a že k zásadní restrukturalizace ekonomiky i přes mnohé snahy nedošlo. Přitom je to země s obrovským lidským a surovinovým potenciálem.

Mají naše firmy šanci obstát na ruském trhu?

Samozřejmě že mají, ale nyní je to obzvláště složité. Zájem je zejména o know-how a výrobky, které v Rusku chybějí, byť je ze strany ruské vlády snaha o maximální lokalizaci importovaného zboží. To se daří s různou mírou úspěchu. Šanci mají zejména ty české subjekty, které jsou ochotny zainvestovat do výstavby podniku na teritoriu Ruské federace. Existují zajímavé podpory na rozvoj východních, méně obydlených částí Ruska.

Jaká jsou hlavní specifika, se kterými se mohou naše firmy setkat při vstupu na ruský trh?

Klíčové je ujasnit si, čeho chci v Rusku dosáhnout, a ideálně najít vhodného místního partnera, popřípadě někoho, kdo má hlubokou znalost místního prostředí, má styky a rozumí místním kulturně-ekonomickým zvyklostem dělání byznysu v této zemi.

Jaké by bylo Vaše poselství českým podnikatelům?

Mým hlavním poselstvím je to, že země jako Rusko má pro naše podnikatele smysl, byť to i před rokem 2014 nebylo příliš jednoduché. Má smysl tam riskovat, protože až současné politicko-ekonomické tenze pominou, bude štěstí přát připraveným, kteří se nestáhli při prvních obtížích. Toho si v Rusku cenili vždy – a nyní ještě daleko více.

Děkuji za rozhovor

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz