Michal Zafirelis, výkonný ředitel ZKL Bearings CZ

Tradiční český výrobce valivých ložisek pokračuje v úspěšné expanzi na globálních trzích.

Koncern ZKL je tradičním českým výrobcem valivých ložisek a současně největším výrobcem speciálních a technologických ložisek ve střední Evropě. Ložiska z Brna se uplatňují zejména v těžkém průmyslu a koncern je vyváží do pětasedmdesáti zemí světa. Navzdory hospodářské krizi se firmě daří zvyšovat jak produktivitu práce, tak tržby. O problematice výroby i obchodu koncernu jsme hovořili s výkonným ředitelem ZKL Bearings CZ Ing. Michalem Zafirelisem.

ZKL je tradiční značkou českého průmyslu. Na co z historie současný koncern navazuje, jaký význam má tradice pro koncern obecně?

Koncern ZKL navazuje na více než šedesát pět let trvající tradici, která nám dává punc solidnosti a pro obchodní partnery představuje značku s evropským zvukem a spojení s kvalitou a dlouhodobou zkušeností. Tradice je také spojena s dlouholetými obchodními vztahy v řadě zemí světa.

Koncern ZKL v roce 2013 dosáhl tržeb téměř 1,5 miliardy korun. Co je základem takového výsledku?

Vedle toho, že je koncern spjat s domácím trhem, více než 80 % tržeb tvoří zahraniční export. I tady hraje roli zmíněná tradice, jde o trhy v Latinské Americe nebo v Indii, ale samozřejmě růstu tržeb pomohlo i rozšíření distribuční sítě. Dnes dodáváme zboží do 75 zemí světa a roli hraje i vstup na nové trhy. Například v roce 2011 jsme začali s expanzí na čínský trh, ale nové trhy máme i v Africe nebo v zemích bývalého Sovětského svazu. Důležitou součástí růstu je ale i produktivita práce, a tedy i rychlejší odezva na potřeby trhu, a také rozšiřování výrobního sortimentu.

Jakou roli při tom hrají investice do nových technologií?

Díky novým technologiím jsme schopni vyrábět kvalitnější výrobky, a tedy lépe konkurovat renomovaným světovým výrobcům. Jde například o výrobu velkorozměrových a speciálních ložisek, díky investicím do technologií jsme dnes schopni nabídnout ložiska až do průměru 1,6 metru. Výrobky vznikají na nejnovějších technologiích a vyhovují nejvyšším nárokům z hlediska přesnosti.

Co považujete za klíčové pro zvyšování produktivity práce? Jak se to v ZKL daří aplikovat?

Klíčové pro zvýšení produktivity práce v koncernu je zavádění nových technologií ve spojení s automatizací výroby. Jde např. o linkové uspořádání výrobních strojů tak, aby se co nejvíce eliminovala lidská síla, která se na produktivitě nejvíc podepisuje. Důležité jsou i další technologie, které snižují materiálovou náročnost.

Jakou pozornost koncern ZKL věnuje vývoji a jak jej zajišťuje?

Vývoj má pro nás klíčový význam. Z pohledu organizační struktury zaujímá společnost ZKL – výzkum a vývoj důležité místo a zaměřuje se na výzkum a vývoj ložisek. Vzniká zde jedna z důležitějších přidaných hodnot, které koncern ZKL má. Díky vývoji jsme schopni uspokojit zákazníka nejen co do standardního sortimentu, ale i při dodávkách speciálních ložisek na míru podle potřeb zadavatele. Výzkum a vývoj přitom v rámci koncernu není izolován, ale funguje zde kvalitní spolupráce jak s výrobním sektorem, tak s akademickou sférou, zejména s vysokými školami, jako je VUT v Brně nebo ČVUT Praha.

Jaké je portfolio vašich výrobků a do kterých průmyslových oblastí je dodáváte?

Koncern ZKL vyrábí a dodává kompletní sortiment valivých ložisek, tedy soudečková, kuličková nebo kuželíková valivá ložiska. Naše výrobky se dělí na radiální nebo axiální a kombinovaná a portfolio odpovídá standardní katalogové dokumentaci. Naše ložiska jsou určena pro strojírenský průmysl a nezaměřujeme se primárně na automotive oblast, i když i tady spolupracujeme například s VW Group. Naše výrobky ale směřují hlavně do energetiky, hutnictví, těžkého strojírenství, těžby surovin, dopravy a zemědělství.

Můžete popsat situaci na trhu z pohledu vaší produkce a to, jak se vám daří pronikat do nových oblastí?

Konkurence v ložiscích je v celosvětovém měřítku velká. Našimi soupeři na trhu jsou jednak světoví lídři, jako například nadnárodní společnosti SKF nebo FAG, ale jsou to i nízkonákladoví výrobci, kteří v rámci globalizace působí v celém portfoliu výrobků. Potýkáme se tedy jak s cenovou konkurencí, tak s konkurencí silných globálních hráčů.

Jak se vám v takových podmínkách daří pronikat na nové trhy?

Jsme úspěšní zejména díky svému přístupu k zákazníkovi. Na rozdíl od konkurence z nízkonákladových oblastí jsme totiž schopni nabídnout komplexní servis i s analýzou aplikací, které zákazník má. V tom nám pomáhá právě náš výzkum a vývoj, ale konkurenční výhodou je i náš poprodejní servis, možnost vyslat techniky přímo k zákazníkovi a řešit otázky a problémy přímo na místě. Na nové trhy pronikáme také díky tomu, že nabízíme kompletní sortiment ložisek.

Snažíte se etablovat značku ZKL a její služby i na německému trhu. Jaký je jeho význam pro koncern ZKL?

Značka ZKL je v Německu známá díky dlouhodobé spolupráci s distribuční firmou SGN, která působí ve východní části Německa. Naším cílem ale je rozšířit působení koncernu na celé Německo. Proto jsme zřídili novou pobočku v Moers na západě země. Cílem je proniknout ke konečným zákazníkům a zvýšit jejich důvěru ke značce ZKL. Německo je pro nás klíčové i proto, že je tak blízko a že jde o největší trh v Evropě.

Působíte v mnoha státech po celém světě. Jak přistupujete ke komunikaci s takovým počtem destinací?

Zajištění naší distribuční sítě, která je v jednotlivých zemích naší prodlouženou rukou, je vzhledem k rozmístění po celém světě náročné. Díky tomu jsme ale schopni komunikovat i s koncovými zákazníky. Velice důležité jsou i naše osobní aktivity, tedy výjezdy k distributorům, pořádání seminářů, školení přímo u zákazníků, na druhou stranu ale pořádáme obdobné aktivity i přímo v ZKL v Brně.

Co pomáhá koncernu řešit nová stavba centrálního skladu ložisek ZKL v Brně?

Sklad nám umožnil integrovat celou logistiku hotových výrobků do jednoho místa. Zrychlila se tím expedice, balení, servis i termíny dodání. Dalším efektem je modernizace skladování a zjednodušení celkového procesu, ale z pohledu ekologie také snížení nákladů na energie a přepravu.

Jaký problém pro ZKL představuje skutečnost, že dochází ke zneužívání ochranné známky ZKL?

Zneužívání značky se v ložiskové branži nelze vyhnout. Jde o nekalé soutěžní jednání, které nás poškozuje, a problém je to vážný. Zákazník, který věří, že kupuje značku ZKL, je uveden v omyl a v případě problému to ohrožuje značku jako takovou. Ke zneužívání značky přitom dochází jak v nízkonákladových zemích, jako je Indie, ale setkali jsme se s tím i v Evropě, kde je také parazitování na naší značce velké. Dochází k tomu, když zákazníci nakupují z neověřených zdrojů. Původcem jsou obchodní společnosti, které jsou zaměřeny jen na nákup a prodej a které využívají zdrojů z nízkonákladových oblastí.

Zahrnuje firemní strategie také environmentální politiku? Na co se v ní firma zaměřuje?

To považujeme za nutnost, ochraně životního prostředí je proto v ZKL věnována velká pozornost. Základním kritériem je samozřejmě norma ISO 140001, důležité je pro nás ale také snižování energetické náročnosti, při pořizování technologií tedy dbáme na to, aby byly i z tohoto pohledu efektivní. To platí i pro stavební úpravy a má to pro nás efekt i ve snížení nákladů. Pokud jde o ekologii, snížili jsme díky novým technologiím spotřebu kyselin užívaných při testování povrchu výrobků a přispěli tak ke snižování ekologické zátěže provozu.

Jak se vaší produkce a obchodu dotkla hospodářská krize? Jak jste na ni reagovali?

Hospodářská krize nás naučila hospodárněji využívat zdroje, které máme k dispozici. Vedlo to ke zvýšení produktivity práce tak, abychom byli schopni našim zákazníkům nabízet ekonomicky výhodná řešení. Přestože krize pro ZKL nezaznamenala takový pokles poptávky jako pro výrobce v jiných oborech, naučila nás lépe hospodařit.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz