Martin Jahn - prezident Sdružení automobilového průmyslu

Automobilový průmysl zůstane tahounem české ekonomiky i nadále.

V České republice bylo ve  3. čtvrtletí roku 2013 vyrobeno celkem 264 905 ks silničních vozidel, což ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2012 představuje nárůst výroby vozidel o 8,70 %. Není pochyb o tom, že automobilový průmysl je tahounem českého hospodářství a lze předpokládat, že tomu tak bude i v následujících letech. S jakými výzvami se toto odvětví potýká a jak ovlivňují změny na globálních trzích české automobilové výrobce? Zeptali jsme se prezidenta Sdružení automobilového průmyslu Ing. Martina Jahna, MBA.
V roce 2011 dosáhla výroba automobilů v České republice rekordních hodnot a řada výrobců automobilového průmyslu nadále rozšiřuje výrobu či do ČR přesouvá svoje výrobní kapacity. Domníváte se, že je další růst udržitelný? Na jak dlouho?

 V roce 2012 došlo oproti roku 2011 k mírnému poklesu. Myslím si, že výroba automobilů a na ni navazující výroba dílů a příslušenství v ČR bude ještě růst. Čeští výrobci v posledních době znovu nabírají tempo. Obnovují modelové řady a zvyšují výrobu. Přesto za celý rok 2013 ještě odhaduji výrobu nepatrně nižší než v roce 2012. V první polovině roku totiž musely naše firmy reagovat na dosud probíhající recesi a sníženou poptávku na našich hlavních trzích v Evropě. Pro následující období jsem mírným optimistou, ale bude samozřejmě záležet na rychlosti a míře zotavení evropských trhů po recesi.

 V čem vidíte kromě nižších nákladů hlavní konkurenční výhodu českých výrobců a na co by se měli hlavně zaměřit, aby i v příštích letech obstáli v mezinárodní konkurenci?

 K hlavním konkurenčním výhodám českých výrobců vozidel i dílů patří dobře vyvážené portfolio modelů, logistická blízkost hlavních trhů a vynikající kvalita za příznivé ceny. V příštích letech uspějeme jedině s výrobou sofistikovaných vozů, a jejich komponentů s vysokou přidanou hodnotou. Spoléhat se na jednoduchou výrobu průměrných produktů a bojovat s konkurencí jen nízkou cenou by byla skutečně cesta do pekel. K tomu je nutná podpora výzkumu, vývoje a rozvoje lidských zdrojů.     

 Nedostatek technických odborníků na všech úrovních téměř ve všech průmyslových oborech je známý. Jakým způsobem se AutoSAP podílí na podpoře technického vzdělání?

 Kvalifikovaní zaměstnanci jsou pro nás naprosto zásadní z hlediska budoucí konkurenceschopnosti. Na podpoře technického vzdělávání se podílíme aktivně již řadu let. Troufnu si říci, že automobilový průmysl je v podpoře technického vzdělávání lídrem. Nic jiného nám ostatně nezbývá, protože stát v minulosti rozvoj technického vzdělání zanedbával. Podporujeme technické vzdělání na všech úrovních, doslova od mateřských škol po školy vysoké. Nejvíce se orientujeme spolupráci firem i AutoSAP se středními odbornými školami v regionech. Jejich absolventy nejvíce potřebujeme. Předkládáme také legislativní návrhy, které by školy, firmy i žáky motivovaly k technickému vzdělání.   

 Jak by podle Vás bylo možno nejlépe zatraktivnit technické obory na vysokých školách a za jak dlouho by bylo reálné kýžený výsledek očekávat?

 Rozhodující je spolupráce mezi vysokými školami a firmami. Studenti i pedagogové by se měli podílet na řešení skutečných projektů ve firmách, poznávat reálné potřeby průmyslu i každodenní život ve firmě. Neocenitelné je, že se dostanou do kontaktu s nejmodernější technikou a trendy, se kterými se bohužel nemají šanci ve škole setkat. Firmy mohou těžit z teoretických zkušenosti VŠ nebo si vytipovat své budoucí pracovníky. Pomohla by i nějaká forma finanční motivace studentů ke studiu technických oborů. A konečně vidím jako velkou výzvu zajistit pozitivní změnu ve vnímání technických oborů ve společnosti. Zde vidím velkou úlohu vás, představitelů médií. To je role vás, představitelů médii a úkol na několik let. Přínos dříve uvedených opatření by mohl být relativně rychlý, i když jen dílčí.

 Jak odhadujete další vývoj přesunu výzkumu a vývoje automobilových výrobců do ČR. Nenarazí právě na nedostatek patřičně vzdělaných odborníků?

 Posilování výzkumu a vývoje (V+V) automobilových výrobců v ČR je jednoznačným a dlouhodobým trendem. Za poslední rok se počet V+V pracovníků ve našich firmách zvýšil o 12 %. Firmy budují a rozšiřují svá vývojová centra, která pracují nejen na lokálních českých projektech, ale i globálně v rámci svých mateřských koncernů. Zatím se nedostatek vzdělaných odborníků neprojevuje, ale mohlo by k němu brzy dojít, pokud včas nebudeme reagovat.

 Automobilový průmysl je stále motorem českého hospodářství a zaměstnává tisíce pracovníků. Není taková dominance jednoho oboru při nevyzpytatelnosti globálních trhů přece jen trochu nebezpečná?

 Není. Projevilo se to v průběhu recese v letech 2008 – 2009 i za recese současné (která, jak doufám, již brzy dozní). Český autoprůmysl je velmi životaschopný. Pružně se dovedl přizpůsobit. Nedošlo k žádnému masivnímu propouštění kmenových zaměstnanců, k drastickému snižování platů nebo zavírání podniků. Je dobře, když je ekonomika závislá na více oborech, ovšem musí to být obory s jasnou rozvojovou vizí. A automobilový průmysl k nim jednoznačně patří.

 Bývalý ministr průmyslu Martin Kuba prosazoval strategii diverzifikace exportu mimo území EU. Souhlasíte s touto strategií? Trhy mimo Evropu sice momentálně rostou, zato jsou ale ekonomicky a především politicky mnohem nestabilnější…

 Náš autoprůmysl přes 80 % své produkce vyváží. Jeho diverzifikace je proto rozhodně prospěšná a relativně se nám daří. V roce 2012 jsme meziročně zvýšili vývoz do mimoevropských zemí o 35 %. Je třeba pečlivě posuzovat stabilitu těchto trhů. Ale to musíme dělat i na našich „tradičních“ trzích v Evropě. Navíc vývoz mimo Evropu z ČR má svoje limity. Auta jsou velké výrobky. Jejich doprava do vzdálených zemí je drahá. Dnes se  automobily vyrábějí tam, kde se prodávají. Nemá smysl vyvážet například vozy Škoda do Indie nebo Číny, když je tam mohu přímo vyrábět. 

 Nakolik se podle Vás na hospodářské situaci, a potažmo na automobilovém průmyslu, odrazí současná nejasná politická situace v ČR? Má AutoSAP nástroje, pomocí kterých může účinně apelovat na vládní představitele s cílem prosazovat zájmy svých členů?

 Nejasná politická situace není pro podnikání ani pro automobilový průmysl dobrá. Přibrzdí se schvalování zákonů, není zřejmé, jak se bude měnit legislativa atd. Stabilita právního prostředí je jedním z nejdůležitějších faktorů. Se státní správou komunikují členové představenstva AutoSAP. Jako profesionální a apolitická organizace jsme otevřeni dialogu s kýmkoliv kompetentním, komu leží na srdci rozvoj jednoho z klíčových odvětví české ekonomiky - automobilového průmyslu. 

 Na závěr - V čem vidíte největší úkoly a výzvy Sdružení automobilového průmyslu pro příští období?

 Dlouhodobě se ve své činnosti zaměřujeme na několik hlavních oblastí, které považujeme za zásadní. Pokud bych však měl zdůraznit ty nejdůležitější, byly by to rozvoj a podpora technického vzdělávání a výzkumu a vývoje. Jedině tak totiž zajistíme budoucím generacím trvale udržitelnou mobilitu i naši vizi – Česká republika – nejlepší místo pro automobilový průmysl.   

Děkuji za rozhovor.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz