Ivo Tichý – člen představenstva ZAT, a.s.

Nejlepší dostupné technologie a špičkoví odborníci – jen s nimi lze uspět na dnešním trhu.

Česká energetika, potažmo její vývoj a směr v rámci nové energetické koncepce, stojí v popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti již řadu let a jinak tomu nebude ani v následujících letech. O současné situaci, vyhlídkách do budoucna, potřebě neustále inovovat a důležitosti kvalitních pracovních sil jsme si povídali s Ivem Tichým, členem představenstva společnosti ZAT, a.s. – předního dodavatele komplexních řešení v oblasti automatizace systémů řízení technologických procesů, který se může pochlubit stovkami realizovaných zakázek po celém světě nejen v oblasti energetiky, ale i strojírenství, těžebního průmyslu či zdravotnictví.
Diskutuje se o jaderném boomu nebo naopak odklonu od jádra. Jak vypadá situace v sektoru z hlediska objemu Vašich zakázek?

Nejistota, která vyplývá z obtížně předvídatelných politických rozhodnutí, se samozřejmě dotýká i nás. Protože se podílíme na stavbách a chodu jaderných elektráren u nás i v zahraničí, není pro nás jednoduché poslouchat diskuze o tom, že by měla jaderná energetika zaniknout. Vychovali jsme příliš mnoho špičkových pracovníků na to, abychom jim dokázali říct: už pro vás nemáme práci. Co se týká objemu zakázek, snažíme se nebýt závislí pouze na jaderné energetice. Naše řídicí systémy se používají v klasické energetice, spalovnách, řídí metro, lokomotivy i důlní techniku. Díky nim se otáčí hlediště divadel nebo pracují výrobní linky. Je nutné se na případný odklon od jádra připravit.

Jak se vám podařilo celosvětově uspět v náročném oboru jaderné energetiky?

Česká jaderná energetika má v zahraničí velmi dobrou pověst. Nejenže se naši lidé podíleli na stavbách velkých jaderných elektráren východního bloku, ale dodnes jsou vyhledávanými experty po celém světě. Naše společnost se už 40 let specializuje na vývoj a dodávky řídicích systémů pro primární a sekundární okruhy. V tomto oboru musíte být nejlepší, abyste v něm uspěl.  Naše postavení se nám daří udržet zejména díky tomu, že kromě střežení know-how dbáme na neustálý vývoj našich produktů a zavádění nejnovějších technologií do praxe. Velmi se nám také osvědčila spolupráce s vysokými školami a uplatňování vědeckých poznatků do výroby a vývoje.
V loňském roce zaznamenali jedno z nejúspěšnějších období ve své padesátileté historii. Loňské tržby jsou o dvacet procent vyšší než v roce 2011, tedy o 123 milionů korun. Za poslední dva roky se tak obrat zvýšil o více než 40 procent. Firma loni utržila téměř 770 milionů korun.  

Polovinu Vašeho výrobního programu tvoří automatizace průmyslových procesů. O co přesně jde?

Pro vysvětlení použiji definici: Automatizace označuje použití řídicích systémů (např. regulátorů, počítačů, snímačů) k řízení průmyslových zařízení a procesů. Z pohledu industrializace jde o krok následující po mechanizaci. Zatímco mechanizace poskytuje lidem k práci zařízení, které jim usnadňuje práci, automatizace snižuje potřebu přítomnosti člověka při vykonávání určité činnosti.
Společnost ZAT je etablovanou firmou v oboru automatizace technologických procesů v České republice i v zahraničí. V oblasti automatizace patří mezi nejdéle podnikající firmy na světě, vloni oslavila 50 let od svého založení. Firma ZAT má vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent. Stěžejně se zaměřuje na energetiku, řízení průmyslových procesů a dopravních systémů, dodávky investičních celků včetně zajišťování komplexních dodávek a systémové integrace.

Když to zjednoduším, naše systémy dokážou řídit jaderné elektrárny, vlaky, výrobní linky, turbíny, bioplynové stanice, linky v povrchových dolech ale i divadelní technologie. Dalo by se říci, že naše systémy řídí stroje či technologické celky, se kterými se lidé denně setkávají.

Můžete uvést nějaké zajímavé zakázky z poslední doby?

Pro představu jsme v loňském roce dodali systémy řízení nebo servisní práce pro sto padesát zákazníků v Čechách i v zahraničí. Paradoxně zákazníků z oblasti jaderné energetiky bylo pouze sedm. Jako nejzajímavější nově získané zakázky bych uvedl:
Řídicí systém pro jednu z nejvýznamnějších elektráren v Egyptě Talkha 2x 210MW. Technici firmy ZAT zde zabodovali i přes náročnou světovou konkurenci, jež se o zakázku ucházela. Vyplatila se jim dlouholetá práce, kterou v elektrárně Talkha i na egyptském trhu v minulosti odvedli. Hodnota této zakázky činí dvacet mil. korun.
Významná je pro nás také dohoda s francouzským gigantem Areva na dodávku řídicích systémů pro osm jaderných elektráren ve Francii. Zavázali jsme se k dodávce 58 skříní řídicího systému pro 20 bloků. Tato zakázka je v rozsahu na padesát mil. korun.

Plánujete zahájit provoz pobočky na Kubě. Proč právě Kuba?

V současné době máme podanou žádost na ministerstvu obchodu k registraci naší pobočky na Kubě. Čekáme na ukončení schvalovacího procesu. V případě úspěšné registrace chceme otevřít pobočku do konce tohoto roku. ZAT má na Kubě navázanou dlouhodobou spolupráci s vedením řady kubánských elektráren. V současné době spolupracujeme přes místní obchodní zástupce.
A proč právě Kuba? S tamními firmami dlouhodobě spolupracujeme. Za téměř dvacet let zde týmy odborníků ZAT nasadily řídicí systémy nebo jejich části v šesti elektrárnách včetně elektrárny FELTON, která modernizací řídicích systémů všech provozních souborů dosáhla jednoho z nejvyšších výkonů u kubánských tepelných elektráren - 2x250 MW.  Elektrárna FELTON se i díky společnosti ZAT významnou měrou podílí na stabilizaci celé kubánské energetické soustavy zejména stabilním provozem při častých výkyvech počasí a je nejvýznamnějším zdrojem elektrické energie na Kubě.
V současné době je ZAT jedna z mála evropských firem, která se dlouhodobě podílí na modernizaci kubánské energetické soustavy. Přestože není snadné zde navazovat nové obchodní vztahy, daří se nám díky naší spolehlivosti tuto tradici udržet a rozvíjet ji.

Jaké jsou Vaše poslední významné zakázky v ČR?

Významnou zakázkou posledních měsíců pro nás byla výměna řídicích systémů na třetím bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Při pěti odstávkách třetího bloku jsme měli na starosti nejnáročnější část rekonstrukce. Výměnu řídicích systémů jsme prováděli při zachování výrobní kapacity elektrárny, což byla i pro nás výzva. Podle dostupných informací nebyl podobný projekt při zachování výrobní kapacity elektrárny ve světě ještě realizován.
Jde o jednu z největších investičních akcí na JE Dukovany za posledních deset let. Přitom naši lidé měli na starost nejdůležitější část. Dukovanská elektrárna pracuje na řídicích systémech ZAT již od zahájení provozu v roce 1985. Finální rekonstrukce elektrárny je plánovaná v roce 2016. Techniky ZAT tak ještě čeká dalších šest odstávek.Podíleli jsme se také na rekonstrukci elektrárny Opatovice nebo teplárny v Náchodě.Loni v květnu jsme úspěšně završili zakázku na implementaci regulátoru vodní turbíny na vodním díle GABČÍKOVO na Slovensko.

Co je podle Vás hlavním základem úspěchu Vaší firmy? Díky čemu jste se dokázali prosadit?

Kdybychom neudržovali krok, respektive, kdybychom nebyli vždy o krok vepředu, tak bychom mohli skončit už před 49 lety. V našem oboru jsou zkušenosti velmi důležité, ale ještě podstatnější je mít ty nejlepší technologie dostupné v danou dobu na trhu a špičkové odborníky se znalostí know-how. A to by nešlo bez neustálého rozvoje. Ročně investujeme do inovací a vývoje našich řídicích systémů přes 40 milionů korun. Samozřejmostí je také spolupráce s vysokými školami. Jen tak jsme se z výrobního a montážního podniku mohli transformovat na inženýrskou společnost.  S trochou nadsázky říkáme, že naše produkty dokáží řídit svět.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz