Ing. Milan Daněk, generální ředitel a místopředseda představenstva JIHLAVAN, a.s.

V důsledku větší orientace na letecký průmysl jsme výrazně upevnili pozici na trhu.

Firmu JIHLAVAN není třeba dlouze představovat. Tento tradiční výrobce hydraulických přístrojů, komponentů a systémů pro letecké i pozemní aplikace si za více než sedmdesát let od svého založení vybudoval silnou pozici nejen na domácím trhu, ale především v zahraničí. Na naše otázky odpovídá generální ředitel společnosti a místopředseda představenstva Ing. Milan Daněk.
Změnilo se v posledních letech vaše výrobkové portfolio? Jaké je vaše hlavní zaměření dnes?

Ekonomická krize v roce 2009 nás přiměla k urychlení strategických rozhodnutí o dalším směřování firmy. Začali jsme se orientovat na práci s vyšší přidanou hodnotou v oblasti s očekávaným růstovým potenciálem. Tuto strategii dále naplňujeme. Důkazem toho je např. skutečnost, že zatímco v roce 2006 byl podíl letecké výroby na celkových tržbách asi 30%, v roce 2013 to bylo již 70% a v letošním roce očekáváme navýšení letecké výroby až na úroveň 75% podílu z tržeb.

Nárůst podílu letecké výroby je dán nejenom nárůstem v oblasti spolupráce s dosavadními partnery, ale zejména realizací nových projektů , které se v současné době již začínají pozitivním způsobem promítat do našich tržeb. V roce 2011 jsme zahájili spolupráci se španělským výrobcem leteckých  hydraulických přístrojů. V roce 2013 jsme podepsali dlouhodobý kontrakt,  realizovali první tržby a v letošním roce dodávky pro tohoto zákazníka představují již 10 % našeho obratu a jsme zhruba v polovině náběhové křivky. Díky této spolupráci se naše výrobky objeví na letounech typu Airbus A 350, A 400M, CASA, Eurofighter a programu Sikorski

Vyvíjíte nějaké nové výrobky či služby?

V letošním roce dokončujeme vývoj a testování 11-i nových přístrojů pro modernizovanou verzi L 410. Hlavní změnou u těchto přístrojů, která zároveň předurčuje naprosto jejich odlišnou konstrukci, je přechod na moderní letecké materiály jako jsou nerezové oceli a zároveň volba těsnících materiálů, které umožní přechod na zákazníkem požadovanou údržbu dle stavu. V těchto aktivitách jsme součástí projektu MOSTA, v rámci kterého zúčastněné firmy provádí výraznou modernizaci letounu L 410, který je v současné době jediným českým finálním produktem v této kategorii, který se s rostoucím trendem vyrábí.

Dalším vývojovým projektem je vývoj a výroba sady hydraulických přístrojů pro nový český letoun EV 55, pro který je na příští rok plánována certifikace. Protože se zde v obou případech jedná nejenom o vývoj, výrobu a životnostní zkoušky nových přístrojů, představuje to pro naší společnost velký objem práce a značné vynaložené prostředky, které vnímáme jako investici pro udržení pozice partnera pro vývoj a výrobu leteckých součástí pro finalisty.

V letošní roce zároveň dokončíme práce na projektu NOEMA, v rámci kterého jsme vyvinuli a vyrobili funkční vzorky elektromechanických aktuátorů jako náhradu hydraulických pro ovládání podvozků a klapek.

Jaký trend mají vaše výsledky?

V loňském roce jsme dosáhli tržeb z vlastní výroby a služeb ve výši cca 153 mil. Kč. Pro letošní rok jsme plánovali zhruba 13 % nárůst, skutečnost bude s největší pravděpodobností ještě vyšší a bude se pohybovat někde mezi            15 – 20  %  nárůstu oproti roku 2013. Ve střednědobém horizontu předpokládáme další nárůst, který se bude v průběhu příštích tří let meziročně pohybovat mezi 10-15%. Společnost je v současné době v procesu hledání nového vlastníka. Lze předpokládat, že se změnou vlastnické struktury bude trend růstu tržeb silně podporován.

Čím se odlišujete od konkurence?

Dnes po několika letech poměrně silného investování do nových strojů, speciálních procesů jak v oblasti NDT (nedestruktivní zkoušky), tak v oblasti povrchových úprav a infrastruktury, mohu s klidným svědomím konstatovat, že naše komparitivní výhoda je v komplexnosti nabízených služeb. Díky vybavenosti jsme schopni nabídnout nejenom obrábění složitých tvarů z leteckých materiálů jako je např. titan, nerezová ocel, vysoce legované oceli, ale i materiály na bázi hliníku, ale zároveň jsme schopni nabídnout chemické a metalografické rozbory materiálů díky moderně vybavené laboratoři, měření tvrdosti a vodivosti, testování dílců na trhliny díky investici do MPI a FPI (magnetická a fluorescenční metoda v rámci NDT), disponujeme moderní lakovnou a máme schopnost montáže a zkoušení přístrojů. Díky určitým kapacitám ve vývojové oblasti jsme schopni být i partnerem při vzniku nového projektu a podílet se na vývoji a testování prototypů. Nepřišlo to však samo, společnost od roku 2007 proinvestovala cca 200 mil. Kč do nových technologií a infrastruktury. Výhodou v leteckém sektoru bezesporu je i skutečnost, že se nám podařilo na speciální procesy jako jsou FPI, MPI, pasivace, anodická oxidace a lakování získat mezinárodně uznávanou a v leteckém průmyslu vyžadovanou certifikaci Nadcap, kterou disponuje velmi úzký okruh firem v České republice.

Změnila se skladba zemí, do kterých vyvážíte?

Spíše se postupně rozšiřuje např. o oblast Španělska, které v minulosti v našem portfoliu nefigurovalo  a díky letos podepsané smlouvě o dlouhodobé spolupráci, která v cílovém stavu bude představovat roční objem zakázek ve výši více než 40 mil. Kč, se významně objemově rozšíří i o Francii, kam JIHLAVAN, a.s. po úspěšně zvládnutém procesu výroby vzorků (FAI – first article inspection) bude dodávat hydraulické pojistky pro významného výrobce podvozkových systémů a dodavatele pro Airbus. V Jihlavanu vyrobené přístroje se tak dostanou do dalších letounů typu Airbus A 320, 350 a 380. Zároveň to bude v horizontu příštích tří let  představovat významný nárůst tržeb společnosti

Jak se změnily vaše výrobní kapacity?

V letošním roce jsme rozšířili naše výrobní kapacity zejména investicí do pětiosého CNC obráběcího centra na hliník, multifunkčního centra Integrex a CNC brusky na povrchy. Dále jsme investovali do nových technologií potřebných ke zvládnutí výrobních operací na hydraulických pojistkách pro realizaci nového projektu. Výrobní kapacity jsme rovněž posilovali postupným náborem nových obsluh strojů. Jestliže společnost po krizi 2009 měla cca 140 zaměstnanců, dnes jsme již na stavu kolem 195.

Jaká je dnes situace na trhu ve vašem oboru. Jak si myslíte, že se bude vyvíjet v budoucnosti?

Orientací na letecký průmysl jsme kromě vyšší přidané hodnoty sledovali i využití prorůstového potenciálu v tomto sektoru. Podařilo se nám letos podepsat kontrakt s významným hráčem v této oblasti, který je součástí celé skupiny výrobců a dodavatelů pro Airbus a pokud v této spolupráci budeme úspěšní, předpokládáme, že se dostaví multiplikační efekt, získáme tak novou referenci a postupně další obchodní případy, které budou základem pro budoucí růst společnosti. První signály již zaznamenáváme. Růst v této oblasti tak pro nás není přímo spojen s růstem businessu, ale se získáváním nových obchodních příležitostí. Vzhledem k levnější pracovní síle v ČR a vzhledem k obecně uznávanému  backgroundu v naší zemi vnímáme tuto příležitost jako velmi reálnou.

Můžete formulovat plány nebo vize pro vaši společnost do budoucnosti?

Naše vize, které jsme dosud podřizovali všechny kroky, je jednoduchá – vybudovat moderní společnost, která naváže na tradici výrobce hydraulických přístrojů pro letecký průmysl z doby jejího založení a která je solidním partnerem v oblasti designu, vývoje, testování a výroby přístrojů pro významné hráče v této oblasti nejenom v tuzemsku, ale i v zahraničí. 

Děkuji za rozhovor.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz