Ing. Antonín Vybíral, ředitel TEMEX spol. s r.o.

Naše firma se řídí jasným pravidlem - dodělat dílo za všech okolností. To zákazník ocení.

Společnost TEMEX vznikla v roce 1991 na zelené louce a jejím původním záměrem byla obchodně technická činnost v oblasti automatizace a vzduchotechniky. Od té doby ovšem značně rozšířila pole působnosti - dnes své projekty realizuje v mnoha zemích napříč všemi kontinenty.

Tuto ryze českou soukromou společnost založil  se svým společníkem Ing. Antonín Vybíral, dnešní ředitel, s jasnou podnikatelskou strategií - vývoj a výroba sofistikovaných systémů velké průmyslové automatizace a prototypů jednoúčelových strojů dle požadavků zákazníků.

Co bylo hlavním milníkem, který vaši firmu posunuly výrazně kupředu?

Značný přelom ve vývoji firmy znamenal rok 2000, kdy byla postavena nová montážní hala a administrativní budova za účelem rozšíření hlavních oborů činnosti - montáže průmyslové automatizace a výroby jednoúčelových strojů a mechatronických systémů. V současné době ve firmě pracuje přibližně 100 zaměstnanců nejrůznějších profesí, přičemž hlavním pilířem její činnosti je vývoj prototypů jednoúčelových strojů formou řešení šitého na míru zákazníka.

Jak se vyvíjí vaše pozice na trhu?

V uplynulém období jsme byli na trhu dosti úspěšní a dodávali jsme jednoúčelové stroje do korejské firmy se sídlem v Koreji, do Mexika a Ameriky. Jako subdodavatelé jeřábové techniky se také držíme poměrně dobře na trhu v Rusku a Bělorusku.

Měli jste v poslední době nějaké významné investice?

Zvyšování poptávky si vyžádalo patřičné navýšení výrobních kapacit. Byla postavena nová montážní hala elektro včetně projekce, která byla otevřena v listopadu 2014 - tím firma získala nové montážní prostory a mohla oddělit montáž jednoúčelových strojů od montáže elektro. 

V nové hale bylo rovněž vybudováno strojní oddělení, které firma vybavila dvěma CNC frézkami, drátovou řezačkou, měřícím stolem s 3D měřením, novými pilami pro dělení materiálu atd. Vzhledem k tomu, že zákazníci chtějí vidět prostředí, ve kterém jejich stroj bude vznikat, získali jsme novou halou a technologickým uspořádáním dosti vysoký kredit v očích zákazníků. Vzhledem k současnému trhu chceme zavést výrobu strojních dílů pro i externí zájemce. To však znamená zavést třetí směnu a to zase závisí na kvalitních lidech pro obsluhu.

Cílem investic z poslední doby bylo vytvořit středisko výroby strojních komponent tak, aby různé operativní změny a úpravy byly rychlejší a tím samozřejmě byla kratší doba celkové dodávky strojů. Externí dodavatelé totiž většinou nechápou naše problémy a odmítají operativně provádět úpravy na jednotlivých součástkách už proto, že všichni nejraději vidí hromadnou výrobu a ne opakované úpravy na jedné součástce,“ vysvětluje ředitel.

V čem spočívá vaše konkurenční výhoda?

Na trhu vývoje jednoúčelových strojů dle požadavků zákazníka je činných relativně málo firem. Důvodem je, že vývoj těchto strojů je značně riskantní co se týče zisku a potřebuje značné finanční zázemí pro krytí případných velkých ztrát.

TEMEX se ovšem řídí jasným pravidlem - dodělat dílo bez ohledu na ztráty. „Zákazník nám ztráty sice neuhradí, ale zařadí si nás jako spolehlivé partnery pro budoucnost. Takové zkušenosti jsem získal jako mladý inženýr při prvních realizacích měničů na jeřábech, kdy první firma odešla, jakmile vyčerpala peníze, a druhá firma „dloubala“ tak dlouho, až zařízení fungovalo. Celou budoucí dobu měla tato firma otevřené dveře pro další aplikace,“ vysvětluje podstatu této filozofie Antonín Vybíral.

Konkurenční výhodou je také schopnost reagovat na požadavky trhu co se týče rychlosti vývoje stroje, pružnost v řešení speciálních požadavku zákazníka, aktivní spolupráce při formulování zadání (zákazník sice často ví co chce, ale nedovede svoje požadavky jasně formulovat). „Naší předností je také houževnatost při oživování zařízení, což bývá nejobtížnější, neboť žádný stroj se hned napoprvé nerozeběhne.

A budoucnost?

Trh je v současné době hodně dynamický. Pokud obchodníci našeho potencionálního zákazníka najdou ve svém oboru někde díru na trhu, mají samozřejmě snahu tuto díru co nejdříve zaplnit. To znamená upravit starou nebo vyrobit novou technologii výroby. Pro nás jako pro potencionálního dodavatele takové technologie na zakázku to znamená co nejrychleji takový stroj nebo linku dodat a zajistit, aby spolehlivě pracovala ve většině případů 24 hodin denně.

V brzké době firma hodláme vytvořit online spojení strojní konstrukce přímo s CNC stroji tak,  aby se co nejvíce omezila papírová výkresová dokumentace. To povede k výrazným úsporám kvalitního papíru a přinese úsporu hlavně při opravách a úpravách  jednotlivých dílů, kdy konstruktér může téměř okamžitě změnit rozměry součástky. To bude mít podstatný vliv na délku realizace celého stroje, což samozřejmě ocení především zákazník.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz