Rozhovory

Atomizace českého vodárenství je neefektivní, menší obce a města mají problémy. Na potřebné investice nemají peníze.

Obor vodovodů a kanalizací je v dobrém stavu, i když vyžaduje investice - vodohospodářství v Česku potřebuje 25 miliard korun ročně.

Podpora výzkumu a vývoje je pro nás naprosto klíčová, a to včetně spolupráce s významnými partnery v oblasti vysokého technického školství.

Energetika, nejen ta česká, ale celé EU se ocitá ve zlomovém okamžiku.

Na ruském trhu je možno uspět – šanci mají zejména ty české subjekty, které jsou ochotny zainvestovat do výstavby podniku.

Naše firma se řídí jasným pravidlem - dodělat dílo za všech okolností. To zákazník ocení.

Synergie tradice a moderních trendů. Zaměření akciové společnosti Český porcelán je dán již jejím názvem.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz