WIKOV Gear: Na plné obrátky

Společnost Wikov Gear, s.r.o. se sídlem v Plzni, která je největším výrobcem převodovek ve střední a východní Evropě, plánuje v návaznosti na získání nových zakázek další navýšení výrobních kapacit.

Společnost Wikov je aktivní v mechanickém strojírenství více než 125 let. Historie společnosti jako takové sahá do roku 1918, kdy její předchůdce vznikl coby specializovaný podnik Továrna ozubených kol v rámci Škodových závodů. V roce 2004 společnost Škoda Gear s.r.o. odkoupila skupina Wikov Industry a.s., která se o rok později přejmenovala na Wikov Gear s.r.o.

Společnost zaznamenává v posledních letech stabilní růst, a to jak z hlediska obratu, tak i počtu zaměstnanců. Plzeňský závod dnes zaměstnává kolem 200 pracovníků a v loňském roce dosáhl celkového obratu ve výši 500 milionů korun. „S nárůstem počítáme i pro letošní rok a očekáváme, že se přiblížíme k hranici 600 milionů,“ dodává generální ředitel společnosti Tomáš Zrostlík.

Důraz na inovace

Závod Wikov Gear se vyprofiloval jako výrobce převodovek pro těžký průmysl, jako jsou technologie pro cementárenství, rychloběžných převodovek pro energetiku s obvodní rychlostí 200m/s a max. otáčkami 30 000 otáček za minutu pro turbíny a kompresory (parní i plynové) s maximálním výkonem 32MW. Vyrábí rovněž pomaloběžné převodovky pro důlní průmysl – těžbu uhlí a nerostů – nebo speciální převodovky pro americké dumper trucky až do 400tun.

Zvláštní aplikací je off-shore průmysl zpracování a těžby ropy, kde se pracuje s mořskou vodou. Firma dodává pohony přímo pro vrtule lodí, navijáky, trastry a také speciální pohony pro ropné plošiny, zvedáky lan a pohony pro hasicí lodě. Je specialistou na celkové technologie pro kuželová kola s ozubením Klingelnberg do průměru 1000mm podle normy DIN 5. Pro oblast větrných elektráren firma vyrábí kompletní převodovky, unašeče či satelity.

„I když je výrobní portfolio stabilní a za posledních několik let více méně stejné, stále větší důraz klademe na inovace. Do toho nás koneckonců tlačí i trh. Za poslední období jsme se rovněž posunuli na vyšší úroveň co se týče spolupráce se zákazníky: nyní se často podílíme na projektu již ve fázi vývoje,“ popisuje ředitel nejnovější trend vývoje.

Nová zakázka

Renomé společnosti na světových trzích podpořila významná zakázka na výrobu převodovek pro ropné plošiny (tzv. jack ups) o hodnotě několika miliard – v letošním roce firma plánuje v rámci této zakázky vyrobit 350 kusů převodovek, obdobný objem je plánován na rok 2015.

Prvních 54 převodovek, které se stanou součástí zvedací ropné plošiny kompletované v loděnici Graha Trisaka v Batamu, Indonesii, expedovala již na jaře. Projekt zvedacích převodovek začal téměř před dvěma lety, kdy Wikov získal důvěru přední projektové a  inženýrské společnosti GustoMSC, která dodává vybavení všem hlavním hráčům v odvětví těžby ropy a plynu a ve stavebnictví. Rozhodujícím momentem v získání projektu byla prohlídka výrobního zázemí Wikovu  zástupci společnosti GustoMSC. Nejnovější výrobní technologie a produktové portfolio Wikovu napříč širokou  škálou průmyslových aplikací jako např. převodovky pro větrné elektrárny apod. přesvědčili GustoMSC o správné volbě dodavatele. „Wikov započal tento projekt prakticky od čistého stolu. K dispozici byly pouze parametry převodovky, které poskytnul zadavatel, společnost GustoMSC. Samotná konstrukce převodovky pak byla schválena americkou  přejímací a certifikační společností ABS,“ říká generální ředitel.

Dodává, že v souvislosti s touto zakázkou firma v posledních letech významně investovala do obnovy a dovybavení technologické základny. Další navyšování kapacit ji v této souvislosti ještě čeká.  „V období tří let chceme zvyšovat výrobní kapacity i prostorově, konkrétně to znamená výstavbu nové haly. Ta by obsahovala obrobnu, montáž a lakovnu a z hlediska technologického vybavení by nás zase posunula o stupínek výš,“ vysvětluje Tomáš Zrostlík.

Další posílení

Přes osmdesát procent výrobního objemu směřuje na zahraniční trhy, skupina má zákazníky doslova po celém světě. V prostředí silné konkurence těží především z dobrých referencí, stabilní vlastnické struktury, dynamiky rozhodování a flexibilních dodacích podmínek. V současné době se poohlíží po nových příležitostech v Rusku, které zejména v oblasti energetiky skýtá značný potenciál. „Rusko ale není jedinou zemí, kde bychom chtěli posílit pozici. Slibně vypadá situace i na Středním východě, v Singapuru a v Africe, která rovněž bude v budoucnu velice zajímavým obchodním teritoriem,“ podotýká generální ředitel.

Úkol do budoucna je dle jeho slov jasný – zajistit kladné hospodářské výsledky a další rozvoj společnosti. A to nejen z hlediska navyšování kapacit a tržeb, ale i z hlediska oborové expanze – v nedávné době do skupiny Wikov přibyl subjekt podnikající ve sklářském průmyslu a vedení nevylučuje další akvizice. „Dovedu si velice dobře představit, že do naší skupiny v brzké době přibude další strojírenská firma,“ připouští Tomáš Zrostlík. To jen přispěje k dalšímu posílení pozice této významné plzeňské firmy na globálních trzích.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz