VÍTKOVICE CYLINDERS: Nové trhy

Jeden z největších světových výrobců bezešvých ocelových láhví v loňském roce výrazně investoval do nových technologií. Hodlá dále posílit pozici a otevřít nová teritoria.

Historie výroby vysokotlakých ocelových láhví se ve Vítkovicích traduje již od roku 1906, kdy se ocelové láhve pro stlačené plyny vyráběly ve válcovně trub z bezešvých trubek. Za stoleté období své existence změnila společnost několikrát svého vlastníka i jméno, nyní náleží do skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a pod stávajícím názvem VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. funguje od roku 2005, kdy nahradila název VÍTKOVICE Lahvárna.

Světový výrobce

„Výrobní sortiment společnosti tvoří tlakové nádoby a mlecí média. Devadesát procent tlakových nádob představují bezešvé ocelové lahve, zbytek tělesa akumulátorů a tlakové nádrže.  Mlecí média nachází uplatnění při zpracování rud, výrobě tepla, elektrické energie a stavebních materiálů,“ říká obchodní ředitel Marcel Ujfaluši.

Skladba výrobního sortimentu je v současné době přibližně 70 ku 30 ve prospěch ocelových lahví. Obchodní ředitel očekává, že se poměr této skupiny v budoucnu ještě zvýší v důsledku rozsáhlých investic do oblasti tlakových nádob.

„Vývoj je pro nás mimořádně důležitý, a to samozřejmě platí i pro oblast tlakových lahví. Každoročně realizujeme 15 až 30 nových výrobků, které se liší například schválením pro jiné trhy, jinými parametry z hlediska vyšších tlaků, jiných tvarů a podobně,“ podotýká obchodní ředitel. „Vývoj je jednou z našich konkurenčních výhod. Na evropský trh se tlačí výrobci z Dálného východu, proto musíme adaptovat naše výrobky pro nové trhy.“

Nové trhy

Největším dílčím segmentem oboru ocelových láhví jsou láhve na technické plyny, kterých je VÍTKOVICE CYLINDER nejvýznamnějším výrobcem v Evropě. Další segment tvoří láhve na zemní plyn (automobilový průmysl). Zde je pozice společnosti zatím slabá, a to se momentálně snaží významnými investicemi změnit. „Cílem je posílit nebo vybudovat zákaznickou základnu, zejména na trzích, kde je levný přístup k zemnímu plynu a které jsou relativně chudé. Jsou to země jako Irán, Pákistán, v budoucnu Brazílie či Čína,“  vysvětluje Ing. Ujfaluši.

„Ocelové láhve jsou velmi globální výrobek, uplatňují se kromě Antarktidy doslova na všech kontinentech. Export v současné době představuje 90 procent výrobního objemu,“ říká obchodní ředitel. Z toho zhruba 70 % tvoří stále Evropa, ale budoucnost společnost vidí především na trzích nových. „Chceme dále rozvíjet svoje postavení v Latinské Americe a na Blízkém východě a zároveň otevřít teritoria nová, která mají z pohledu rozvoje tamního průmyslu dobré vyhlídky do budoucna. Jedná se především o Indii, Austrálii a Turecko,“ říká Marcel Ujfaluši. „Tam se chceme úspěšně etablovat,“ říká na závěr.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz