TSE: Synergie tradice a novátorství

TSE je sice nástupcem podniku Tesla Karlín, ale portfolio jejích produktů a služeb dnes dalece převyšuje původní nabídku tohoto tradičního českého výrobce.

TSE spol. s r.o. je výrobní společností, která působí na tuzemském i zahraničním trhu v oboru elektroniky a elektrotechniky. Je nástupcem státního podniku Tesla Karlín, ale dnes její portfolio dalece převyšuje původní nabídku tohoto tradičního českého výrobce. O společnosti hovoří její ředitel Ing. Černý.

Historie firmy TSE spol. s r.o., nástupce státního podniku Tesla Karlín, sahá až do roku 1959. Právě v tomto roce vznikl v jihočeské metropoli Českých Budějovicích závod Tesly Karlín Praha, který se jako první ve městě i okrese zabýval elektrotechnickou výrobou. Konkrétně se jednalo o komponenty pro veřejné telefonní ústředny. Zpočátku to byly kabelové formy, v dalších letech se začal závod orientovat na složitější elektronické výrobky.

V osmdesátých letech se závod začal specializovat na výrobu desek plošných spojů, dále řadu elektronických výrobků pro testování v telekomunikacích a výrobu desek plošných spojů pro přenosné televizory. Díky této specializované výrobě zde nacházeli široké uplatnění kvalifikovaní pracovníci všech kategorií.

V rámci privatizace v roce 1992 odkoupila závod Tesly Karlín soukromá firma TSE spol. s r.o. Nosný výrobní program navazující na tradici a zkušenosti z výroby pro telekomunikace zůstal zachován. Kromě výrobních služeb pro elektrotechniku postupně přibyly další výrobní obory : zdravotní technika a městský mobiliář.

TSE je ryze česká firma bez cizího kapitálu a její struktura se od privatizace víceméně nezměnila. Dnes zaměstnává zhruba 160 zaměstnanců a z hlediska finanční výkonnosti vykazuje růstovou tendenci. Obrat za rok 2012 dosáhne dle předpokladu výše 330 milionů korun, příští rok se očekává zvýšení o dalších přibližně 15 milionů.

Obor na vzestupu

Na počátku nového tisíciletí byl hlavním odběratelem produktů firmy TSE autoprůmysl. Nicméně krize přinesla výrazné změny. Dnes tento obor sice nadále odebírá cca 65-75 procent celkové produkce, ale vedení podniku se poučilo, že závislost na jediném odvětví se nevyplácí – diverzifikovala proto do nového oboru.

„Základem je dnes stále elektronika, ale v budoucnu chceme posilovat a rozvíjet náš druhý klíčový obor, kterým je zdravotní technika. Ta dnes tvoří přibližně 15 procent celkového obratu, ale v budoucnu bychom chtěli dosáhnout rovnováhy mezi oběma obory tak, aby každý tvořil zhruba 50 procent, “ potvrzuje Ing. Černý.

Elektrotechnické výroba se dělí na osazování desek plošných a flexibilních spojů (DPS/FPC) a výrobu cívek a transformátorů. Firma zajišťuje i testování a případnou montáž, takže nedodává pouze subdodávky, ale v případě požadavku zákazníka i vyšší celky. Kromě této hlavní činnosti TSE dále provozuje svůj historický obor obsažený v původním podniku Tesla Karlín, avšak dnes provádí pouze servisní činnosti. Dílčí činností je rovněž mechanická výroba v oblasti městského mobiliáře (vybavení parků, autobusových zastávek atd.).

Zatímco v oblasti elektrotechniky firma dodává hlavně subdodávky, zdravotní technika přestavuje vlastní výrobky firmy. TSE se zaměřuje na oblast neonatologie a nabízí především dětské inkubátory a fototerapeutické lampy. Zastřešuje celý řetězec výroby od koncepce a vývoje až po distribuci a poprodejní servis. Důvod růstu tohoto oboru vidí Ing. Černý v několika aspektech: „Naše hlavní konkurenční výhoda je určitě ekonomická – vyvíjíme výrobky tak, aby jejich cenová úroveň byla akceptovatelná. Vyrábíme střední a vyšší třídu zařízení, to znamená vyšší standard. Poměr kvality a ceny je tudíž velice dobrý. Kromě toho se naše výrobky vyznačují vysokou uživatelskou přizpůsobivostí – úzce spolupracujeme s nemocnicemi a odrážíme jejich poznatky a potřeby do vývoje,“ vysvětluje.

Investice do budoucnosti

Velká část produkce TSE končí na zahraničních trzích, odběratelé elektrotechnického programu jsou hlavně v Německu, Francii a Velké Británii, ale i v jiných zemích západní Evropy. Zdravotní technika směřuje do celého světa a nedávno společnosti dokončila registraci pro ruský trh, který skýtá značný potenciál.

 „V příštím období plánujeme teritoriální rozšiřování, v oblasti zdravotní techniky se chceme více zaměřit na oblast jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky,“ prozrazuje Ing. Černý. V oblasti subdodávek stojí v popředí zájmu tuzemsko – TSE se soustředí na nadnárodní firmy působící v České republice v oblasti automobilového průmyslu a spolupráci s těmito firmami hodlá nadále posilovat.

Nedílnou součástí úspěchů této českobudějovické firmy je její investiční politika. Její technologie v oblasti elektrotechnické výroby nejsou starší pěti let a významné částky směřují rovněž do vývoje, kde v současné době pracuje 11 techniků.

V současné době firma stojí před novým investičním plánem na další tříleté období. Hlavním úkolem bude dle slov Ing. Černého posílit oblast neonatologie. „Chceme rozšířit naši nabídku a uvést na trh nové výrobky, které jsme sami vyvinuli,“ říká. Zvyšování podílu vlastních výrobků a rozšiřování jejich sortimentu je v souladu s dlouhodobou strategií firmy zaměřit se na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. To platí i o oboru elektrotechnicky, kde se chce TSE posunout směrem ke konečnému odběrateli. „V budoucnu bude naše portfolio určitě mnohem více diverzifikované. Chceme plně využít potenciálu, který nabízejí nové možnosti na trhu,“ říká Ing. Černý na závěr.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz