SECO: Recept na úspěch - nečekat, ale jednat

Společnost Seco GROUP a.s  je v oboru výroby žacích a mulčovacích traktorů firmou střední velikosti. Její devízou je flexibilita, variantnost, zákaznická řešení, dílenské provedení a stoprocentní kvalita.

V tomto směru na evropské, potažmo světové scéně podniká již více než 15 let. Výkyvům na tradičních trzích čelí průnikem na nová odbytiště.

 Současná hospodářská krize nepřeje periodické obnově zbytného spotřebního zboží v takové míře, jak bylo v minulosti běžné. Tento fakt částečně postihl i sektor žacích strojů. Trh stagnuje a v některých oblastech dokonce klesl o cca 20-30 %. V některých evropský zemích trh pro tyto stroje zatím ještě neexistuje a díky kupní síle daného obyvatelstva lze předpokládat, že v brzké době ani nevznikne.

 Neopomenutelným faktem současnosti je i nastupující konkurence z Číny a paradoxně produkce z USA. Ta je díky masové výrobě cenově konkurenční. Nicméně je také velice senzitivní na vývoji EUR/USD, a proto vzhledem k nejisté situaci v eurozóně dolarové importy zboží nyní klesají.

Zaměřeno na nová teritoria

 „Jediným lékem na tuto situaci je nečekat pasivně na změnu, ale aktivně konat,“ konstatuje ředitel divize strojíren a člen představenstva akciové společnosti Ing. Jiří Pávek. „Vytyčili jsme si dlouhodobou strategii v rozvoji produktových řad a penetrací na různé trhy. Jako první a stěžejní krok jsme si stanovili posunutí našeho sezónní produktu na  jižní polokouli. Tím se sledovalo hlavně vykrytí hluchým míst v nízké prodejní a výrobní sezóně, kde produkce klesala až na 20 % ve srovnání se sezónní špičkou,“ komentuje opatření, ke kterým v posledních letech vedení společnosti přistoupilo. V roce 2010 se společnosti vstup na zmíněný trh podařil - v současné době exportuje do celé oblasti Austrálie a Nového Zélandu.

Z dalších strategických trhů si společnost zvolila trh Severní Ameriky. „Z pohledu logiky je to nošení (vožení) dříví do lesa, ale z pohledu největšího světového trhu je to ohromná výzva,“ říká Ing. Pávek. „Jak by asi nejeden Evropan potvrdil, vstup na tento trh není úplně jednoduchý. Na jedné straně méně byrokracie, transparentní zákony, příznivé podmínky pro podnikání, na druhé straně konzervativnost zákazníků a nutnost vytvořit si tržní „skulinu“ na trhu,“ popisuje tamní podmínky. Na severoamerickém trhu Seco GROUP pracuje již druhým rokem a v lednu 2012 zde založila tradingovou firmu Seco GROUP  USA LLC s lokálními zaměstnanci se sídlem ve státě Connecticut.

„Pro americký trh jsme dovyvinuli speciální stroj, terénní mulcher 4x4, který svým pojetím představuje stroj nový, technicky neokoukaný. V oblasti USA má poměrně malou konkurenci. I přes tato pozitiva bude trvat nejméně 2-3 roky, než se vytvoří stabilní zázemí pro jeho distribuci a servis. Od tohoto trhu si na rozdíl o Evropy slibujeme konstantní růst a doufáme, že náš stroj, který byl mimo jiné velmi pozitivně přijat na světově výstavě GIE-EXPO 2011 v americkém Louisville, nám umožní nárůst celkových tržeb firmy,“ říká ředitel.

Staronové trhy

 Další aktivity probíhají dle jeho slov na staronových teritoriích v post sovětských zemích, kde se trhy teprve vytváří a kde lze realizovat veliký zisk, ale i utrpět ztrátu a nedobytné pohledávky. „Na těchto trzích jsme si vytyčili strategii spolupráce s velkými importéry, kteří mohou nabídnout kladný rating a dostatečné garance dobré finanční spolupráce,“ říká generální ředitel.

Zajímavý potenciál nabízí i Čína, která svět zaplavuje vším, co lze vyrobit či vypěstovat. „Zde i přes fakt, že může dojít ke zcizení duševního vlastnictví, jsme vsadili na dobrý zvuk evropských výrobků, podobně jako prodejci luxusních automobilů např. BMW, VW, Mercedes, kteří v Číně zaznamenávají konstantní nárůst prodejů. Business model na tomto teritoriu je podobný jako v post sovětských zemích, což je spolupráce se silným partnerem,“ vysvětluje Ing. Pávek.

Dodává, že vstup na každé nové teritorium obecně představuje nemalé finanční prostředky, které jsou vázané v pohledávce či formou detašovaného skladu výrobků na více než rok. Při průměrné ceně strojů 80-100 tisíc korun lze snadno odvodit, o jaké milionové částky se v rámci penetrace na světové trhy jedná.

Z pohledu teritorií je však dle jeho slov hlavní prioritou udržení pozice na trzích EU a tuzemska, které přestavují cca 80 % odbytišť společnosti. „Zde jsou již flexibilit a kvalita brány jako samozřejmost. Co je pro Evropu nyní typické, je enormní tlak na ceny spotřebního zboží, kam patří i naše výrobky. Prostor mezi náklady a prodejními cenami se neustále zužuje a je nutné hledat úspory v rámci celého procesu a v tomto směru zapojovat i naše dodavatele. 

Vývoj jako předpoklad další existence

Další zbraní, kterou společnost používá pro získání nových a udržení stávajících zákazníků, je neustálý vývoj nových produktů. Od roku 2004 se šíře sortimentu zvýšila o 7 produktových řad, což představuje kolem stovky zákaznických variant. „Pokud chceme přežít, musíme mít stále co nabídnout,“ konstatuje generální ředitel známou skutečnost.

 „Tento rok do našeho portfolia produktů přispěl nový malý stroj Challenge 92, který jak už název napovídá by měl být výzvou pro získání dalšího trhu a skupiny cílových zákazníků z okruhu menších udržovaných ploch,“ vysvětluje. Další novinkou na trhu je i profesionální „pracant“, mulčovací stroj Panther 4x4 a 4x2, který je zacílen na skupinu komunálního a jiného profesionálního použití.

Seco GROUP se snaží přizpůsobit portfolio výrobků zákazníkům jednotlivých zemí, klimatickým podmínkám, legislativě daného trhu a možnostem odlišnosti v rámci konkurenčních vztahů na trhu. Firma vnímá i postupný tlak z pozic environmentalistů a pro tento účel připravuje stroj na alternativní pohon. 

„Krize z roku 2009 nás poučila, že termíny dlouhodobost a jistota dávno mizí ze slovníku průmyslových podniků,“ konstatuje Ing. Pávek. „Každý zákazník představuje příležitost a je nutné se k ní takto postavit. Iluzorně vyhlížet na dekády let dopředu je v dnešní době ztrátou času, jelikož doba je tak turbulentní, že uvažování v horizontu i tří let je pohledem do křišťálové koule. Je nutné neustále sledovat výzvy trhu, zachovat si flexibilitu a být maximálně empatický k požadavkům zákazníka,“ shrnuje filozofii, jak si zachovat pevnou pozici na trhu i do budoucna.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz