Rudolf Jelínek: Opojný zázrak z ovoce

Společnost Rudolf Jelínek patří v současnosti mezi největší výrobce ovocných destilátů na světě. Navazuje tak na více než 400letou tradici palírenství na Valašsku. Jak si tato proslulá firma stojí dnes? 

Historie společnosti je neodmyslitelně spjata s historií palírenství a výroby ovocných destilátů na Valašsku, která sahá do poloviny 16. století. Společnost jako taková byla založena v roce 1894 a na stejném místě provozuje svoji činnost do dnešních dnů. „V uplynulých pěti letech jsme uskutečnili několik zásadních investic jak do nových technologií, především v logistice a výrobě, tak do nových akvizic, kdy jsme investovali do expanze v Chile, v Jižní Americe a také v Evropě, kde jsme ovládli společnost VALCO, největšího rumunského výrobce ovocných destilátů,“ popisuje rozmach společnosti v posledních letech obchodní a marektingový ředitel Miroslav Motyčka a dodává: „V uplynulých dvou letech jsme uskutečnili projekt vzniku holdingové struktury R.JELINEK GROUP SE, což je dnes mateřská společnost zaštiťující všechny naše investice ve světě.“

V roce 2011 dosáhla celá skupina R.JELINEK GROUP SE tržeb přibližně 533 milionů korun bez DPH a spotřební daně. Finanční výkonnost celé skupiny má jednoznačně pozitivní tendenci, kdy všechny společnosti zvyšují tržby a uskutečňují kladný hospodářský výsledek. RUDOLF JELÍNEK a.s. dosáhla v roce 2011 tržeb přibližně 400 milionů korun bez DPH a spotřební daně. „I v České republice dosahujeme plánovaných výsledků a v letošním roce předpokládáme růst tržeb i zisku,“ tvrdí ředitel.

Nejen nápoje

Hlavním produktem společnosti jsou jednoznačně ovocné destiláty a jejich různé varianty. „Soustředíme se na to, co je naší společnosti vlastní již téměř 120 let, a naší dlouhodobou strategií je prosazení slivovice a ovocných destilátů jako přirozené volby spotřebitele napříč trhy a zeměmi, kde působíme,“ říká Miroslav Matoušek. Portfolio společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. je reprezentováno právě především slivovicí, hruškovicí a dalšími variantami ovocných destilátů. Firma nezapomíná ani na spotřebitele, kteří preferují jiné druhy kvalitního alkoholu, a v portfoliu najdeme i Plum vodku, tedy švestkovou vodku odkazující opět k nejtradičnější surovině Rudolfa Jelínka, bylinné likéry Praděd a Luhačovickou bylinnou, či dokonce whisky Gold Cock, první českou whisky, původem z Olomoucka.

Export tvoří přibližně třetinu tržeb a dlouhodobě roste. „V současnosti vyvážíme naše výrobky do přibližně čtyřiceti zemí světa. Exportujeme skutečně velmi široké portfolio zahrnující všechny naše výrobky. Současně jsme schopni vyvážett ovocné destiláty na volno, v cisternách, kdy naši partneři v zahraničí oceňují především dlouhodobě vyrovnanou kvalitu našich dodávek,“ říká ředitel.

Společnost dále působí v oblasti cestovního ruchu a turismu. Provozuje Distillery Land – návštěvnické centrum s exkurzní trasou přibližující desítkám tisíc lidí ročně vznik a historii ovocných destilátů přímo v závodě ve Vizovicích.

Technologická špička

Ve výrobě ovocných destilátů firma vsadila na nejlepší dostupné vybavení a využívá destilačních zařízení Arnold Holstein, které jsou nejmodernější destilační sestavou ve střední Evropě. V České republice má jeden výrobní závod, další jsou potom v jednotlivých sesterských společnostech, v Bulharsku, Rumunsku a Chile. Před dvěma roky dokončené moderní logistické centrum vybavené WMS systémem a právě dokončovaná kompletní rekonstrukcí stáčírny lahví představují investice v řádu desítek milionů korun. Další rozvoj výrobních kapacit závisí především na uskutečňování plánovaných akvizic a postupující expanzi.

 „V roce 2011 jsme zahájili rekonstrukci administrativních prostor a stáčírny, kterou dokončujeme v tomto roce. Výsledkem rekonstrukce budou moderní, sofistikované výrobní prostory umožňující naší společnosti pokračovat v dalším zkvalitňování našich služeb zákazníkům. Dojde k propojení stáčírny lahví a logistického centra, kde bude probíhat paletizace kartonů lahví,“ říká Miroslav Motyčka. „Současně dojde k rozšíření naší exkurzní trasy v rámci Distillery Landu, a k většímu propojení exkurzní trasy přímo s výrobou – návštěvníci tak budou mít možnost dostat se doslova na dosah našim výrobním technologiím a probíhající výrobě,“ slibuje.

Evropský lídr

 Obchodní a marketingový ředitel dále vysvětluje, že český trh s alkoholem je v dlouhodobém útlumu. Pro letošní rok se oficiální odhady různí, předpokládá se pokles v jednotkách procent. Jde dle jeho slov o jednoznačný trend, který reflektuje změnu společenského klimatu a samozřejmě i proměnu životního stylu společnosti, to vše ruku v ruce s rostoucí spotřebou vína, které je vnímáno jako sociálně akceptovaný alkohol. „Naše výsledky ukazují, že strategie zaměřená na prémiový segment, na zákazníka, který si vybírá, který rozlišuje a který ocení kvalitu za přiměřenou cenu, je správná. V tomto roce očekáváme navzdory obecnému trendu růst tržeb i produkce v řádu jednotek procent,“ komentuje situaci.

 Dlouhodobým cílem je vybudování zdravé, silné společnosti, která bude lírem kategorie ovocných destilátů na evropském, potažmo světovém trhu. Dalším cílem je posílení pozice v gastronomii, kde má Rudolf Jelínek jasně vytyčené cíle i kroky k nim vedoucí. „V České republice chceme jednoznačně posilovat v prémiovém segmentu, soustředit se na specifické, nenapodobitelné produkty jako je naše Vizovická slivovice. Jde o destilát vyrobený pouze z našich sadů ve Vizovicích a jeho produkce je omezena na pět tisíc lahví ročně,“ říká Miroslav Motyčka. „Jde o vrchol naší nabídky, který dle mého názoru je naprosto srovnatelným produktem, jako jsou špičkové koňaky, whisky nebo rumy. Jsem si jist, že právě tento produkt se stane vlajkovou lodí naší nabídky.“

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz