Pivovar Svijany: Pivo jak má být

Soukromý Pivovar Svijany navazuje na tradici vaření piva, která ve Svijanech započala již v polovině 16. století. Oblibu si získává především díky tradičnímu způsobu vaření piva, ale i širokým portfoliem pivních speciálů.

Dnešní pivovar Svijany navazuje na tradici vaření piva, která ve Svijanech započala již v polovině 16. století.  Významným milníkem jeho novodobé historie byl rok 1998, kdy se pivovar vyčlenil ze skupiny Pražské pivovary, a započal pod novým vedením svoji nezávislou cestu.

„Loni jsme oslavili 15leté výročí od doby, kdy náš pivovar získal nezávislost. V roce 1998 jsme do soukromých rukou převzali firmu, která balancovala na pokraji uzavření. Nesplňovala tehdy kvalitativní ani technologické požadavky a na nového majitele byly od začátku kladeny velké nároky týkající se zkvalitnění výroby i finálních produktů,“ popisuje sládek Petr Menšík tehdejší situaci. „Právě tehdy padlo rozhodnutí, že budeme vařit pivo i nadále tradičně, což si vyžádalo investice do vybavení a rozvoje pivovaru.“

Zpočátku pivovar dodával pivo jen do několika desítek hospod v nejbližším okolí, ale poctivá práce, která se rychle projevila na kvalitě piva, se velmi brzy odrazila i ve výsledcích. Dnes je Pivovar Svijany známý po celé republice, dodává pivo do velkých i menších restaurací a podařilo se mu proniknout do obchodních řetězců. „Rostoucí zájem o naše pivo s sebou logicky nese také zvyšující se požadavky na výrobu, a proto každoročně investujeme nemalé sumy do rozšíření kapacit při zachování tradičních výrobních postupů. Každý rok přistavujeme ležácké sklepy, spilky s otevřenými kvasnými káděmi, loni jsme rozšířili varnu. Před několika lety jsme majetkově vstoupili do chmelařství ve vyhlášené oblasti Polepských blat, abychom si i při snižující se produkci tradičního poloraného žateckého červeňáku v České republice zachovali dostatek kvalitní suroviny do budoucna,“ říká sládek.

V současné době si svijanské pivo mohou vychutnávat konzumenti hlavně v České republice. Napřímo pivovar exportuje v omezené míře pouze na Slovensko, ale do budoucna by se chtěl více zaměřit i na expanzi do příhraničních oblastí okolních států.

Domácí produkce

„Hodně dbáme na to, aby naši zákazníci věděli, odkud naše pivo pochází. Na rozdíl od řady konkurentů pivo vaříme, sudujeme i lahvujeme u nás ve Svijanech. Nechceme, aby se na finálním produktu podílel kdokoliv jiný, nepovažujeme to za správné. S rostoucí poptávkou po svijanských pivech jednotlivé provozy samozřejmě rozšiřujeme, ale vždy zde u nás a tak, aby to ani v nejmenším nenarušilo tradiční výrobní postupy,“ říká Petr Menšík.

Každoročně majitelé do pivovaru investují několik desítek až stovek milionů korun, většinou ze zisku firmy. Pravidelně se investice týkají rozšiřování výrobních kapacit, tedy spilek a ležáckých sklepů, loni se přistavěla nová varnu, ale zvyšující se výroba vyžaduje samozřejmě rozšiřování i přidružených provozů. V nedávné minulosti byly proto rozšířeny skladovací kapacity, postavila se nová čistička odpadních vod, propagační stanice k pomnožování vlastních pivovarských kvasnic, nové kompresory a rozvody vzduchu. „Letos nás čekají investice do technologie stáčíren a příjmu a skladování sladu,“ dodává Petr Menšík.

Česká tradice

Uvádí dále, že v posledních měsících se zvyšuje konzumace piva doma, lidé si hodně oblíbili pivo balené v PET lahvích, jehož podíl už vzrostl na 10 %. „Tomuto trendu nefandíme, myslíme si, že pro poctivě uvařené pivo s duší jsou PET lahve nedůstojný obal, a proto v něm zákazníci Svijany nenajdou,“ konstatuje. Na druhou stranu se lidé stále víc zajímají o to, jaké pivo pijí, hledají alternativy k zavedeným velkým značkám. To je vidět na trendu minipivovarů - obecně se daří tradičním pivům na úkor nadnárodních koncernů.

A jak vidí sládek tohoto mimořádného pivovaru jeho budoucnost? „Rádi bychom si i v budoucnu udrželi svoji pozici na trhu. Těší nás, že jsou naše piva častými vítězi degustačních soutěží a ještě víc to, že je pije stále víc zákazníků. Právě to je největším oceněním naší práce a zároveň obrovským závazkem, abychom svou práci stále dělali tak jako doteď. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se lidé vrátili zase do restaurací a hospod – pití piva doma společenskou aktivitou není. Hospoda byla odjakživa místem, kde se lidé scházeli, diskutovali a vyprávěli si. Bylo by dobře, kdyby tato tradice zůstala zachována,“ říká Petr Menšík na závěr.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz