OTIS: Stále výš

OTIS, největší výrobce výtahů, eskalátorů, pohyblivých chodníků a dalších horizontálních dopravních systémů na světě, plánuje nadále rozšířovat svůj výrobní závod v Břeclavi.

Díky zkušenostem získaným za více než 160 let rozvoje dosáhl OTIS vedoucího postavení ve svém segmentu. Silnou stránkou společnosti je přitom už sama značka OTIS – stabilní partner plný zkušeností, vlastního know-how a referencí, technická odbornost, inženýrské služby, vlastní výzkumné kapacity, kvalita produktů či komplexnost služeb.

„Další naší silnou stránkou je schopnost plnit nadstandardní požadavky,“ říká generální ředitel břeclavského závodu Ladislav Zeman. „Výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky OTIS jsou součástí mnohých celosvětově významných budov, svou účast máme i v tisících budovách, které lidé na celém světě každodenně používají. Jsme hrdí na to, že produkty OTIS jsou v 8 z 10 nejvyšších budov a že si nás vybrali nejnáročnější zákazníci, například projekt Transport for London – dodávka speciálních těžkých eskalátorů pro metro v Londýně, projekt pro metro v Praze - prodloužení trasy A, RATP Paris – projekt pro metro v Paříži, projekt pro metro Stockholm, dodávky do metra Mnichov a Düsseldorf v Německu a podobně,“ popisuje silné postavení firmy na trhu.

 „Rok 2014 bude pro naši společnost úspěšný,“ tvrdí. „V břeclavské výrobní skupině očekáváme meziroční nárůst prodejů i hospodářského výsledku o více než 20 %. Významnou roli sehrál nárůst objemu prodeje eskalátorů a pohyblivých chodníků pro západní trhy v oblasti infrastrukturálních projektů. Zvýšila se také hodnota zakázek pro roky 2015 a 2016, a to díky úspěchům při získávání projektů během roku 2014. Nárůst plánovaného objemu prodeje pro příští rok je oproti roku 2013 téměř dvojnásobný. Tato skutečnost dává výrobní skupině stabilitu a jistotu při plánování zdrojů, hospodářského výsledku, ziskovosti a peněžních toků pro příští roky,“ zdůrazňuje.

Inovátor ve svém oboru

Vývoj a inovace produktů je součástí každodenního života firmy. Před několika lety například společnost velmi úspěšně uvedla na trh novou generaci výtahů – pásový, kompaktní a ekologický výtahový systém Gen2TM. „Tento úspěšný systém neustále vylepšujeme a rozšiřujeme jeho použití. Poslední řadou je řada Gen2TM Hydro, která umožňuje modernizaci, případně náhradu starších neekologických hydraulických výtahů našim pásovým systémem. Výhodou tohoto řešení je možnost zachování některých původních funkčních častí výtahu, což je pro zákazníky ekonomicky velmi zajímavé,“ vysvětluje ředitel.

Nová řešení OTIS vyvíjí neustále i v oblasti eskalátorů - snaží se, aby byly energeticky efektivnější a vysoce ekologické. Velký důraz je kladen nejen na bezpečnostní, ale i estetické vlastnosti výrobků. Využívá k tomu jak vlastních inženýrských kapacit, tak kapacit externích. OTIS těží z příslušnosti ke společnosti United Technologies, která je světovým lídrem ve stavebních systémech, leteckém a obranném průmyslu. Sdílení sil s UTC firmě umožňuje inspirovat se a čerpat z globálních zdrojů ve vývoji, testování, výrobních procesech, nákupu a mnoha dalších oblastech.

Silná značka

Po produktech OTIS je poptávka téměř na všech trzích po celém světě. Břeclavský OTIS exportuje přibližně 85 % produkce na evropský trh – velkými zákazníky jsou Německo, Velká Británie, Francie, Švýcarsko, Rakousko a skandinávské země. „Velmi slibně se rozvíjí také naše aktivity v oblasti Perského zálivu, kde vidíme velký budoucí potenciál,“ připomíná ředitel. Dodává, že díky své dlouhodobé působnosti v dané oblasti firma spolupracuje pouze s prověřenými dodavateli, kterých má v současné době, vzhledem k rapidnímu zvýšení objemu výroby, nedostatek, a to například v oblasti dodávek konstrukcí eskalátorů, kolejových systémů a elektroinstalací.

Předpoklady růstu

Ladislav Zeman zdůrazňuje, že k zabezpečení výrazného růstu musí společnost zvládnout několik oblastí.  „První je zajištění dostatku kvalifikovaných zaměstnanců s technickým vzděláním. Významně posilujeme kapacity inženýrů, vývojových inženýrů, procesních inženýrů a technologů, specialisty a inspektory kvality. Nabíráme dělnické profese, mistry a také manažery výroby, na pozicích montérů finální montáže eskalátorů a v oblasti předvýroby jsme například od začátku roku 2014 zvýšili počet pracovníků o 170, spolupracujeme se Střední průmyslovou školou Edvarda Beneše, Středním odborným učilištěm v Břeclavi a VÚT v Brně. Do konce tohoto roku budeme zaměstnávat v Břeclavi téměř 700 zaměstnanců, což je dvojnásobek stavu z poloviny roku 2013,“ uvádí.

V oblasti výroby plánuje vedení břeclavského závodu příští rok rekordní, více než 140 milionovou investici do výrobních zařízení a prostor. „Průběžně hledáme rezervy a optimalizujeme tok materiálu, zakázek a zboží dle principů LEAN.  Zároveň jsme přistoupili k razantnímu 80% nárůstu investic v oblasti výzkumu a vývoje,“ vysvětluje Ladislav Zeman. „Poslední z hlavních oblastí je transformace a růst kapacit na straně našich dodavatelů. Posílili jsme tým strategického nákupu a rozvoje dodavatelů s cílem rozšířit kapacity a současně rozvíjet kvalitu našich dodavatelů,“ dodává.

Ředitel odhaduje, že celkový trh poroste nadále pomalým tempem, ale segment trhu, který vyžaduje vysoce modifikované specifické řešení, roste výrazně rychleji. Břeclavský závod se zaměřuje právě na tuto oblast. „Chceme být uznávaným lídrem v poskytování prvotřídního servisu mezi všemi společnostmi na celém světě a svým zaměstnancům chceme být spolehlivým partnerem. Chceme nadále hýbat světem.“ Tento cíl se společnosti OTIS vzhledem k jejímu postavení a dynamickému rozvoji podle všeho splní.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz