MPOWER: Pokračovatel silné tradice

Skupina MPOWER integruje firmy v oblasti vývoje, technologie, engineeringu, výroby a servisu armatur pro klasickou a jadernou energetiku. Hodlá posilovat na západních trzích.

Společnost MPOWER navazuje na dlouholetou tradici vývoje a výroby průmyslových armatur koncernu SIGMA Modřany a disponuje unikátním technickým a výrobním know-how. Má ve svém oboru silné postavení - vlastní vývojové, technologické, konstrukční a výrobní zázemí spolu s rozvinutou sítí výrobních kooperací umožňují pružně reagovat na individuální potřeby zákazníků. Výrobky značky MPOWER jsou doplňovány o nové typy a výrobkové řady s cílem umožnit komplexní dodávky při výstavbě nových elektrárenských objektů.

 Naše společnost historicky navazuje na dlouholetou tradici vývoje a výroby průmyslových armatur koncernu Sigma Modřany,“ uvádí Tomáš Košík, člen představenstva společnosti a ředitel realizace. „Pod značkou MPOWER působíme od roku 2009, kdy jsme spustili vlastní výrobu formou částečných kooperací. V roce 2010 se nám podařilo výrazně rozšířit vlastní výrobní kapacity, dokončili jsme první významnější projekty a zaměřili jsme se na získání nových referenčních projektů a posílení pozice u strategických zákazníků. V současné době již disponujeme vlastním technickým a výrobním know-how a stále pracujeme na rozšiřování speciálních výrobních procesů ve vlastní režii,“ popisuje nejnovější vývoj ve společnosti.

Ucelené portfolio

 Skupina MPOWER se zabývá vývojem, výrobou a prodejem armatur pro energetický, chemický, petrochemický a hutní průmysl. Její ambicí je dle slov vedení rozvíjet své postavení zejména v segmentu vysokotlakých a jaderných armatur. Firma zajišťuje komplexní řešení dodávek, jehož součástí jsou projekční, konstrukční a výpočtářské práce, ucelený sortiment armatur, moderní výrobní základna a zajišťování servisu a oprav přímo u uživatelů. Nabízí uzavírací armatury pro klasické a jaderné elektrárny, speciální armatury (regulační, pojistné, armatury pro velké dimenze), je schopna reagovat i na individuální potřeby zákazníků. Průběžně pracuje na dlouhodobých vývojových úkolech a doplňuje produktové portfolio o nové typy a výrobkové řady. 

 „V letošním roce náš technický úsek dokončil práce na inovaci šoupátek s typovým označením K02 –vysokotlakých armatur v rozsahu dimenzí DN 50 – 500, jež se používají v provozech s nejvyššími pracovními parametry, jak v oblasti energetiky a teplárenství, tak i v chemickém a petrochemickém průmyslu,“ uvádí ředitel příklad jednoho z vývojových projektů.

 Zákazníky společnosti MPOWER tvoří především inženýringové společnosti realizující vyšší dodávky při výstavbě nebo rekonstrukcích energetických zařízeních a koncoví uživatelů těchto zařízení.

Perspektivní trhy

 Výrobní zázemí společnosti se nachází ve dvou závodech - v Ostravě a ve Vranové Lhotě.

Vlastními kapacitami vyrábí uzavírací klapky K06, kulové kohouty, uzavírací klapky v provedení kov-kov, zpětné odběrové klapky a zajišťuje obrábění hlavních dílců armatur (šoupátka, klapky) pro klasickou i jadernou energetiku, chemii, petrochemii a hutní průmysl. Některé výrobní procesy zajišťuje dle vlastní technické dokumentace u vybraných kooperantů, splňujících požadavky na kvalitu na všech stupních výroby. „Nad celým procesem výroby si však zajišťujeme průběžný dohled,“ podotýká ředitel.

 Podíl exportu činí v současné době 80 procent. „K našim významným trhům patří Slovensko a ruskojazyčné regiony (Rusko, Ukrajina, Bělorusko), kde se považujeme za významné dodavatele především v oblasti tepelné energetiky. Rusko pro nás, z pohledu připravovaných a realizovaných projektů, představuje největší trh potenciálně i reálně, a pro zde od počátku naší existence pracujeme prostřednictvím vlastního obchodního zastoupení se sídlem v Moskvě,“ odpovídá Tomáš Košík na otázku, na jakých teritoriích vidí největší potenciál vývoje. Dodává, že firma realizuje další významné zakázky na západoevropských trzích a v Turecku a i do budoucna chce tyto trhy intenzivně rozvíjet. Velkou část produkce MOWER dodává také českým a slovenským firmám, které ji dále exportují do zahraničí.

Investice do dalšího posílení

 Tomáš Košík potvrzuje, že po prudkém propadu trhu v roce 2008, který firmu poznamenal propadem tržeb, již v současné době vidí známky opětovného oživení. „Rozběhly se některé, v důsledku krize pozastavené projekty, kterých bychom se rádi účastnili. V letošním roce trh oživovaly zejména investiční akce a rekonstrukce v regionu střední Evropy (JE Mochovce, Retrofity ČEZ), perspektivy vidíme rovněž na východních trzích, především v Rusku,“ říká.

 Důležitost z hlediska dalšího vývoje má rozhodně i tuzemsko. „Český trh, i když z pohledu objemu realizovaných tržeb není největší, považujeme stále za pro nás velmi důležitý a rádi bychom si u našich českých zákazníků uchovali pozici jednoho z hlavních dodavatelů armatur,“ říká Tomáš Košík.

 Pro nejbližší budoucnost má MPOWER dle jeho slov jasně stanovené cíle. Z hlediska výrobkového portfolia se i nadále chce zaměřovat zejména na vývojové úkoly (zejména rozšíření vlastního portfolia regulačních a pojistných armatur) a dokončení certifikace produktů určených pro jadernou energetiku. Ve výrobní oblasti plánuje investice do dobudování a rozšíření výrobních kapacit. „Stručně řečeno, cílem je nadále posilovat naši pozici na západoevropských trzích,“ uzavírá rozhovor Tomáš Košík.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz