LIRA: Tradiční rámy v nové podobě

Společnost Lira, nejvýznamnějším českým výrobcem obrazových lišt a rámů, uvádí na trh nový produkt, od kterého si slibuje další posílení mezinárodní pozice.

Lira má v současné době vedoucí postavení na trhu a patří k největším závodům svého druhu v Evropě. Jihočeský závod, který v současné době zaměstnává 245 lidí, těží nejen z dostatku kapacit a vývojového pracoviště, ale také z dostupnosti suroviny. Certifikace PEFC, která svědčí o ekonomickém a ekologickém obhospodařování lesů obnovitelným způsobem, skýtá důležitou konkurenční výhodu zejména v západních zemí, které tomuto způsobu přikládají velký význam.

Společnost Lira své rámy na obrazy stále vyrábí tradičními postupy a často i v tradičním a zavedeném designu, kdy pomocí aplikace barev, drahých kovů a ornamentů vytváří na 4000 různých obrazových lišt. Jádrem nabídky se značkou Lira jsou klasické dřevěné rámy v tradičních tvarech a barvách s důrazem na kvalitní ruční zpracování, zlacení a patinu, navíc v příznivé cenové úrovni dostupné pro většinu zákazníků.

Součástí kolekcí Lira jsou ale i exkluzivní obrazové rámy určené především pro export do USA, Kanady, Ruska a dalších zemí, které jsou vyráběny podle moderních vzorů, ale aplikací tradičních a vysoce náročných technologií. Výsledkem jsou nádherné rámy na obrazy se zajímavým zpracováním, které kombinuje moderní a tradiční prvky.

Součást interiéru

Co nového vedení společnosti připravuje pro svoje zákazníky? „V posledních několika letech se naše portfolio výrazně nezměnilo, ale vzrostl význam servisu a důrazu na vyšší přidanou hodnotu,“ říká Ing. Jan Hůda, obchodní a marketingový ředitel a vysvětluje: „Naším úkolem již není pouze orámovat umělecké dílo, ale chceme myslet více designově, vytvářet výrazný interiérový prvek. Tím není již samotný obraz, ale například celá stěna. Toto je směr, kterým se chceme vyvíjet do budoucna,“ vysvětluje.

Skutečnost, že Lira vlastnímu výzkumu a vývoji věnuje dostatečnou pozornost, je i nový projekt s názvem Good Framing. Jedná se laicky řečeno o systém, jak zacházet s lištou. Výsledkem je rozebíratelný rám, který se stává dostupný pro široký okruh zájemců. Mohou si ho objednat po internetu a sami složit doma. Tento produkt, k dispozici v neobvyklých rozměrech,  představuje luxusní výrobek, který je výsledkem nových materiálů i postupů a od kterého si vedení slibuje velkou budoucnost. „Good Framing představuje výše zmíněný posun k vyšší přidané hodnotě,“ říká Ing. Hůda. „Jedná se o produkt našeho vlastního vývoje, který nám otevírá nové dveře, jak zákaznicky, tak designově,“ dodává.

Nový směr

Zhruba 50 % produkce jihočeského závodu putuje do firemních distribučních center v Holandsku, Německu, Francii a ve Skandinávii, zbytek se prodá přímo rámařům, galeristům či reklamním studiím. V posledních letech nacházejí rámy z Liry uplatnění i na nových trzích, a to zejména na Středním východě, ale také v Anglii. „Právě v zemích jako je Dubaj či Saúdská Arábie očekáváme další růst poptávky,“ říká Ing. Hůda, přičemž Lira je schopna dodat rámy až do rozměru 2,6 x 2,6 m, čímž se odlišuje od svých konkurentů.

Významnou události, který vedení společností plánuje pro období příštích dvou tří let, je vybudování distribučního centra Larson-Juhl, které bude z České republiky zásobovat celou oblast střední Evropy. „Již nyní jsme největším výrobcem rámů v Evropě a tento krok naši pozici ještě posílí,“ konstatuje Ing. Hůda. „Výroba samotných rámů v budoucnu již nebude stačit. Jak již jsem naznačil, budoucnost si vyžádá větší nasazení myšlenky, větší přiblížení budově jako celku. To znamená mnohem větší důraz na vývoj v souladu s designem celkového interiéru. To je cesta, kterou se Lira bude ubírat,“ říká na závěr.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz