JIHLAVAN: Nová doba, nové výrobky

Společnost Jihlavan, moderní a stabilní partner pro vývoj, výrobu a servis přístrojů hydraulických silových systémů pro letecké a pozemní aplikace, získává i v době krize nové zakázky.

Jihlavan, tradiční výrobce hydraulických přístrojů, komponentů a systémů pro letectví, mobilní techniku, zdravotní aplikace a všeobecné použití musel stejně jako řada jiných firem v krizových a pokrizových letech přehodnotit svoji strategii dalšího rozvoje. Přesun jednoduché práce na asijský kontinent a růst konkurence firmu donutil zaměřit se na nové technologie, vývojové projekty a výrobky s vyšší přidanou hodnotou. V modernizaci výrobní základny a rozšiřování portfolia hodlá pokračovat i nadále.

Moderní společnost

Masivní investice do nových technologií byly charakteristickým rysem posledních několika let. V mezidobí 2007 – 2012 společnost proinvestovala více než 150 milionů korun, z čehož téměř 120 milionů šlo na pořízení nových strojů, zařízení a technologických celků. „Minulý rok byl zároveň pro nás přelomový, neboť se nám podařilo získat v letectví mezinárodně uznávanou certifikaci Nadcap na speciální procesy nedestruktivních zkoušek na trhliny  MPI a FPI, které jsou obecně požadovány významnými hráči v leteckém průmyslu,“ říká ředitel společnosti Ing. Daněk.

V uplynulém období Jihlavan zavedl až do fáze schválení vzorků zhruba 60 nových dílů a úspěšně zvládl například výrobu statorových lopatek motoru M 601 pro výrobce leteckých motorů GE AC (dříve Walter). Prošel také úspěšně procesem schválení  montáže a zkoušení leteckých aktuátorů pro dodavatelský řetězec Airbusu. Zároveň zahájil práce na přípravě TPV pro výrobu přístrojů pro letoun Airbus A 400M, který bude „ vzorkovat“ v průběhu roku 2013.

Růstový potenicál

Na konci roku 2012 tvořila letecká výroba podíl 68 %  objemu činnosti firmy. „Tento trend je samozřejmě dán poklesem tradiční výroby jako jsou např. traktorové rozvaděče hydrauliky pro Zetor, ale současně i významným růstem v oblasti výroby pro letecký sektor,“ vysvětluje ředitel. „Zavádění nových výrobků je tak pro nás nezbytností pro zajištění dalšího růstu společnosti,“ dodává.

Letecký průmysl si i v současné době ve světě zachovává určitý růstový potenciál, což otevírá možnosti spolupráce se zahraničními partnery. Dostat se však do globálních dodavatelských řetězců formou přímého dodavatele přístrojů finalistům je podle ředitele Daňka však téměř nemožné. „Naší snahou je být úspěšní alespoň ve druhé linii subdodavatelů a v tomto směru jsme v uplynulém období ušli již nemalý kus cesty,“ tvrdí.

Výhody systémů z Jihlavy

V České republice se Jihlavan podílí na modernizaci letounu L410, pro který dodává více než dvacet hydraulických přístrojů. Spolupracuje také s českým výrobcem dveřních systémů pro letouny Airbus, Boeing a Embraer a výrobcem leteckých motorů a to zejména formou dílové kooperace.

Jihlavan má ambiciózní plány i v oblasti nových projektů. Společnost hodlá dále rozvíjet své aktivity ve směru nabídek účasti na nových vývojových projektech, kterými by ráda navázali na tradiční výrobu přístrojů dle vlastního vývoje.  Nezaostane ani v oblasti modernizace technologie. Investicí do pětiosého obráběcího centra na obrábění materiálů na bázi hliníku hodlá v letošním roce posílit  pozici v této oblasti a nabídnout kapacity pro spolupráci se společností Aero Vodochody na nových projektech jako např.  KC 390 či A 319 nebo významnému partnerovi společnosti LLV  Praha Letňany – dceřiné společnosti francouzského Latecoere.

„V horizontu tohoto a následujícího roku realizací dalších investic do technologií a infrastruktury završíme proces výrazné modernizace společnosti a zároveň i proces přeměny výrobkového portfolia společnosti,“ shrnuje na závěr zamýšlený vývoj společnosti  Jihlavan její ředitel Ing. Otto Daněk.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz