Isolit-Bravo: Na vrchol

Ryze česká firma není jen špičkovým dodavatelem dílů pro proslulé světové firmy. Na mezinárodních trzích sklízí úspěchy také s produktem z vlastního výzkumu a vývoje.

Ve své současné podobě společnost vznikla v roce 1991 a o dva roky později byla zprivatizována formou veřejné soutěže. Jejím jediným majitelem je dnes pan Kvido Štěpánek, který byl před dvaceti lety ředitelem závodu a v roce 2008 odkoupil podíly ostatních společníků. V současné době podnik zaměstnává zhruba 450 lidí.

Silná devíza

Diverzifikace výrobního portfolia se ukázala jako jasná silná stránka. Dnes deset až dvanáct procent obratu tvoří nástrojařství, tzn. výroba forem na vstřikování plastů. Asi šedesát procent tvoří výroba výlisků a podsestav z plastů – převážně pro automobilový průmysl – a zbývajících necelých třicet procent přístroje pro domácnost. Portfolio výrobků bude společnost dle slov svého majitele dále rozšiřovat s cílem posílit svoji pozici. Celkově podnik za loňský rok z vlastních zdrojů investoval 75 milionů korun. Podařilo se mu získat nové zakázky převážně z automobilového průmyslu od renomovaných firem, jako jsou například Škoda Auto, Hella, Automotive Lighting, Varroc, CRH a dalších, ale také z oblasti neautomobilové jako je například Philips.

„Nástrojařství je o přesnosti, přímo preciznosti. Potřebujete velmi přesné drahé stroje, špičkové obráběcí nástroje, potřebujete spolupracovníky, kteří je téměř perfektně ovládají,“ říká Kvido Štěpánek. „Musíte ve své firmě soustředit velice šikovné ruční nástrojaře se smyslem pro nejmenší detail, protože automobilový průmysl je dnes skutečně „crazy“ - zákazník vám neodpustí ani nejmenší okem neviditelnou nedokonalost, byť je mnohdy na hranici nebo i za hranicemi možností současné techniky,“ vysvětluje.

Úspěch vlastního vývoje

Druhým směrem, který chce vedení dále rozvíjet, je vývoj vlastních výrobků. „Tady nejsou na rozdíl od prvního směru obvykle potřebné složité technologie, ale nezbytná je dobrá a novátorská myšlenka a schopnost její realizace,“ říká Kvido Štěpánek. Příkladem takového vývoje je dnes dobře známé Motúčko, stavební motorové kolečko, se kterým společnost expanduje do zahraničí. Zákazníci se našli v Austrálii, Itálii a Německu. Motúček už podnik od roku 2010 vyrobil asi 4000. Toto kolečko díky elektromotoru uveze i 100 kilogramů, nabité by mělo vydržet až 60 hodin. Kromě běžné verze podnik uvedl na trh i takzvané soft Motúčko, je ve žlutém provedení a má lehčí akumulátor.

„Samozřejmě, že s vlastními výrobky chystáme inovace. Kromě vývoje úplně nových výrobků zdokonalujeme Motúčko. Jsme přesvědčeni, že tento výrobek má v sobě obrovský potenciál a často tento potenciál přirovnáváme k akumulátorovým šroubovákům, které doznaly za dvacet let obrovského rozmachu a rozšíření. Tak tomu bude i s Motúčkem,“ říká Kvido Štěpánek.

Růst na základě etického přístupu

O tom, že jediným (i když důležitým) smyslem společnosti není jen vydělávat peníze, svědčí i slova jejího majitele: „Byť je naším základní a bezprostřední cílem spokojený zákazník, který zaplatí a vrací se k nám zase, skrze tento bezprostřední cíl plníme cíl vyšší. Tím je, abychom prostřednictvím smysluplné výroby budovali společnost přiměřeného dostatku, ve které všichni mají možnost žít jako kulturní lidé,“ říká Kvido Štěpánek.

„Naše plány do budoucna jsou velké – nikterak menší, než se stát českou jedničkou v oboru nástrojařství a výroby součástí z plastů s atraktivními doplňkovými technologiemi. Nejsou ani nikterak menší, než dosáhnout alespoň třiceti procent obratu ve vlastních výrobcích, přičemž dvě třetiny z nich budou výrobky jedinečné z dílny vlastních vynálezců.Časový horizont pro tyto vizionářské cíle není pevně stanoven, ale jistě by to nemělo být více, než deset let,“ shrnuje vizi pro svoji společnost Kvido Štěpánek.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz