Granát: Trvalá krása

Družstvo Granát Turnov, tradičním výrobcem šperků s českým granátem, účinně a efektně spojuje dlouholetou tradici a nové trendy.

  Vlastní ochrannou známku Český granát a je jediným majitelem práv těžby českého granátu v České republice. Ve své nabídce má řadu modelů navazujících na historickou tradici těchto šperků, ale zároveň úzce spolupracuje se současnými designéry a nabízí kolekci módních trendových modelů.

 Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov vzniklo v roce 1953 sjednocením zlatníků z Turnovska. V roce 1961 se družstvo, původně jen zlatnické, rozšířilo i o brusiče drahých kamenů, když se spojilo s družstvem brusičů Precious, které existovalo od roku 1922. V následujících letech se družstvo rozrůstalo a nabývalo na významu. V devadesátých letech pracovalo v družstvu 600 zaměstnanců.

 V roce 1992 prošlo transformací na družstvo vlastníků a začalo psát novou kapitolu své historie. V současné době má družstvo 250 zaměstnanců, z toho je 155 družstevníků (vlastníků). V roce 2011 vyrobilo zboží v hodnotě téměř 80 milionů korun, přičemž celkové tržby dosáhly výše přes 150 milionů.

Tradice i moderní trendy

 Nosnou činností družstva Granát je těžba českého granátu, jeho broušení a výroba granátových šperků. Ve své kolekci má kolem osmi tisíc typů výrobků, které lze vyrábět v různém provedení.  Měsíčně se v družstvu vybrousí a zasadí okolo 600 – 800 tisíc kusů granátů. „Výsledná produkce směřuje jednak do velkoobchodu v České republice, jednak je určena pro maloobchodní prodej ve vlastních prodejnách. Určitá část se rovněž prodá na zahraničních trzích,“ říká předseda představenstva družstva Ing. Miloslav Šorejs.

 Mimo výrobu granátových šperků družstvo vyrábí i ostatní druhy šperků bez použití granátů. Dále vyrábí upomínkové předměty, brousí drahé kameny a opravuje šperky. Zabývá se i zdobením skleněných předmětů drahými kameny.

Šperky se zasazují ručně (družstvo k tomuto účelu zaměstnává padesát pracovníků). Škála výrobků je značně široká a odráží jak tradiční vkus, tak i moderní trendy. Kreativní tým designérů družstva navrhuje kromě šperků pro každodenní nošeni i exkluzivní špeky pro výjimečné příležitosti, jako jsou soutěže, výstavy, módní přehlídky nebo významné společenské události. Kromě vlastního týmu vývojových pracovníků družstvo spolupracuje i s externími designéry.

Těžba a zpracování českých granátů

 Český granát se těžil až do roku 1960 původní metodou, tj. vytvořila se šachta, dolů se spustil horník a kopal. Materiál posílal rumpálem nahoru, kde se třídil. Granátový písek se upravoval plavením a granát se ručně vybíral.

 Dnes se těží pouze povrchově speciální strojní linkou. Na úpravně se materiál třídí na principu specifických geofyzikálních vlastností minerálů jako je hustota či hmotnost. Během úpravného a třídícího mokrého procesu se minerály vyplavují, zachycuje se koncentrát, který obsahuje „těžké“ minerály včetně českého granátu.  V roce 2011 úpravna zpracovala téměř 25 tisíc tun vytěženého štěrkopísku, přičemž jedna tuna štěrkopísku obsahovala v průměru 11 gramů českého granátu.

 Vytěžená surovina se dále připravuje na broušení tzv. kuličkováním - z nepravidelného zrna (od dvou do šesti milimetrů) se pomocí brusných kotoučů vytvoří kulička, výchozí polotovar pro strojní broušení finálního kamene. Broušení probíhá na strojních brousících linkách, kde je broušeno cca 600 kamenů současně. 

 „Ručně se brousí pouze největší velikostní frakce českého granátu, aby se maximálně zachoval rozměr zrna. Ve vybroušeném stavu má tři až šest milimetrů,“ vysvětluje předseda představenstva. „Český granát se brousí hlavně do tzv. hvězdového výbrusu, aby se co nejvíce zachovala barva broušeného kamene. Právě tyto ručně broušené kamínky mají největší hodnotu.“

Pevné místo na trhu

 Družstvo má v současné době pouze jeden provoz na broušení a výrobku šperků, ale kromě toho provozuje doly a šest prodejen, které budou v nejbližší budoucnosti doplněny o sedmou. „Výrazně navyšovat výrobní objem určitě nebudeme, jsme omezeni tím, kolik granátu vytěžíme,“ odpovídá generální ředitel na otázku, jak bude vypadat další rozvoj družstva. „Investice do budoucna nicméně plánujeme. Poté, co skončí současná vlna vypořádacích podílů v návaznosti na odchod některých členů, se hodláme zaměřit na obnovu technologií v dole i v provozu, například v oblasti odlévání či pecí,“ říká. Dílčí investice ale družstvo realizuje i nyní - nedávno například zakoupilo technologii modelování 3D.

 Pozice družstva Granát na českém trhu je zatím víceméně neotřesitelná –  vždy bylo velkým subjektem a i když dnes na trhu existuje spousta menších firem, které granátové šperky vyrábějí, z hlediska velikosti a šíře sortimentu nepředstavují pro družstvo vážnou konkurenci.

Zlaté české ručičky

 Přibližně dvacet procent produkce družstva končí na zahraničních trzích. Nejvýznamnějším exportním teritoriem je Francie, Německo, Dánsko, ale i Rusko, kam Granát vyváží nepřímo. „Poměrně dobře se nám daří také ve Spojených státech a v Japonsku,“ říká generální ředitel. „V poslední době jsme se zaměřili i pro nás netradiční oblasti jako je Pobaltí, Maďarsko a také Slovensko. Určité příležitosti se rýsují i v Číně, i když prosadit se na tamním trhu není snadné,“ dodává.

 Vize do budoucna je dle slov generálního ředitele stejná jako dříve, a stejně náročná. „Vždy pro nás bylo a nadále i bude důležité udržet zaměstnanost lidí a zajistit, aby mělo družstvo dostatek práce. To se nám zatím daří,“ říká. Nicméně starosti mu dělá vývoj  profesní oblasti. „V České republice se již téměř nikde nevyučuje obor zlatník a brusič. Pokud tedy v budoucnu budeme chtít udržet družstvo v chodu, budeme si muset vychovávat svoje vlastní řemeslníky,“ připouští. Doufejme, že se družstvo tohoto úkolu zhostí úspěšně. Byla by škoda, kdyby se tradiční české granátové šperky měly přestat vyrábět z důvodu nedostatku pověstných českých zlatých ručiček.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz