Gaben: Nový směr

Firma Gaben spol. s r. se specializuje na oblast identifikačních systémů pro výrobní a logistické podniky - tři ze čtyř firem umístěných nejvýše na žebříčku TOP 100 CZ používají systémy této firmy. Nyní se začíná orientovat na nový obor.

Ryze česká soukromá společnost, původně založená za účelem prodeje výpočetní techniky, se na oblast automatické identifikace výhradně zaměřila v roce 1993. To bylo klíčové rozhodnutí směrodatné pro další vývoj firmy, rozhodnutí, které se – soudě podle úspěšného vývoje této společnosti – stoprocentně osvědčilo. Dalším významným okamžikem pro růst firmy bylo získání zakázky pro společnost Korado Česká Třebová koncem devadesátých let, které potvrdilo, že orientace na průmyslové firmy střední velikosti byla krokem správným směrem. Kvalita nabízených služeb, jejich provedení a užitná hodnota se od té doby projevila v nasazení řešení značky Gaben do nejvýznamnějších firem v České republice.

Konkurenční výhoda

Firma nabízí systémová integrace při navrhování a realizaci vlastních systémů automatické identifikace na platformě čárových kódů nebo RFID ve výrobních a logistických procesech, včetně vývoje vlastních softwarových aplikací. Dalšími obory, ve kterých se prosadila, je distribuce a velkoobchod komponent (snímače, terminály, tiskárny etiket), prodej spotřebního materiálu pro termotransferový tisk (etikety a barvící pásky) a kompletní podpora SOHO uživatelů, včetně zakázkového tisku etiket a poradenství.

 „Důraz na maximální technickou podporu našich zařízení byl kladen již od samotného vzniku firmy a i v současnosti je našim hlavním krédem. Tomu je podřízena i struktura firmy, kdy převažují pracovníci technického oddělení,“ říká výkonný ředitel společnosti Ing. Jakub Unucka a zdůrazňuje, že jsou to právě technické kompetence, které firmu odlišují od konkurentů a zajišťují, že Gaben je zákazníkovi schopen poskytnout řešení na míru, což v této oblasti není takovou samozřejmostí, jak by se mohlo zdát. Správnost tohoto přístupu prokázalo dvacet let úspěšného fungování na českém trhu.

Společnost Gaben spol. s r.o. má centrálu v Ostravě a obchodní zastoupení v Praze a Trenčíně. Se zhruba třiceti pěti zaměstnanci se obratem přibližuje k hranici 100 mil. Kč. Své výrobky dodává napříč všemi sektory, i když těžiště zákazníků tvoří výrobní firmy. Ve své obchodní politice se orientuje výhradně na Českou republiku z důvodu garance servisu.

Pro podniky všeho druhu

 „U všech námi dodávaných zařízení poskytujeme záruční i pozáruční servis, pro klíčové zákazníky pak nepřetržitý servis zařízení v místě nasazení. Jsme držitelé certifikace dle norem ISO 9001:2000 v oborech obchodní služby, realizace projektů a systémů identifikace a servis zařízení,“ říká výkonný ředitel. „Specifické technické požadavky našich zákazníků zejména z oblasti průmyslu nás již od počátku vedly k vlastnímu vývoji softwarových i hardwarových produktů. Vlastními silami a ve spolupráci s našimi partnery tak vznikají výrobky, splňující nejnáročnější podmínky nasazení v průmyslu.“

 K nejzdařilejším patří zejména automatické aplikátory GBE nebo stacionární terminály pro sběr dat GB200x. Návrhový software pro tisk etiket GABETI patří s více než tisícovkou instalací k nejrozšířenějším produktům.

Nejdynamičtěji se rozvíjejícím produktem posledních let je systém sběru dat ve výrobě GBCLINE, který v současné době splňuje většinu standardů dle MESA International.

Nová doba, nové výzvy

 Doba, kdy oblast systémů automatické identifikace byla výhradní doménou specializovaných firem typu Gaben, je nicméně pryč. Nástup operačního systému Windows do mobilních terminálů otevřel dveře působení firem zabývající se do té doby klasickou výpočetní technikou, což vedlo k radikálnímu poklesu marží. „Na změny na trhu jsme patřičně zareagovali a dnes se naše zaměření obrací jiným směrem,“ říká k tomu Jakub Unucka. „Naši reakce je dvojího druhu – orientace na oblast RFID tagů a zcela zásadní zaměření na vědu a výzkum,“ vysvětluje.

 Již v roce 2009 firma podepsala smlouvu o spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou universitou Ostrava, jejímž hlavním cílem je společný výzkum v oblasti RFID (radiofrekvenční identifikace), realizovaný formou spoluúčasti společnosti na projektu mezinárodní RFID laboratoře na VŠB-TUO.

 Ve stejném duchu firma uvedla loni do provozu výrobní linku SMARTLABEL, která je v České republice zatím unikátem. Linka, která příznačně zahájila provoz ke dvacátému výročí založení firmy, umožňuje výrobu prakticky libovolného rozměru samolepící „chytré etikety“ s bezkontaktní identifikací - tzv. RFID tagem. Při návrhu linky spolupracovala firma Gaben s VŠB–Technickou univerzitou Ostrava, společně byla na půdě univerzity vybudována mezinárodní RFID laboratoř ILAB. Realizace projektu výrobní linky byla z 60 procent financována ze strukturálních fondů Evropské unie – z Operačního programu Podnikání a inovace.

Na přední pozici

 „Od založení laboratoře jsme se podíleli na celé řadě významných projektů. Za všechny mohu jmenovat projekt všívání RFID tagů do hasičských uniforem s cílem sledovat jejich životnost, které plánujeme rozšířit i do dalších oborů jako je zdravotnictví, armáda či policejní složky,“ odpovídá ředitel na otázku, jaké jsou konkrétní výsledky nové sféry podnikání firmy. „Za zmínku určitě stojí i naše databáze všech RFID tagů, které jsou na trhu, která má sloužit zákazníkům k výběru pro nich nejvhodnějších řešeních,“ dodává.

 Jasným cílem je dle jeho slov soustředit se na výrobu výrobků s vysokou přidanou hodnotou. „Za dva tři roky bych chtěl firmu vidět jako lídra v oblasti RFID, která se aktivně podílí na vývoji a výzkumu, ale také implementaci RFID systémů do praxe a která zákazníkovi nabízí špičková řešení,“ říká Jakub Unucka. „Maximální uspokojení zákaznických potřeb bylo od samého začátku naší prioritou a tak tomu bude i nadále,“ dodává na závěr.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz