CzechInvest chce dostat Česko mezi 10 investorsky nejatraktivnějších zemí Evropy

Czechinvest

Na splnění cíle stanovil nový generální ředitel Karel Kučera lhůtu 3 roky.

Větší aktivita v zahraničí, lepší servis pro investory, koordinovanější podpora malého a středního podnikání, důraz na využívání výzkumně-vývojových kapacit a celkově zlepšení komunikace nejen s klienty, ale i se spolupracujícími institucemi. To je pět základních pilířů, na kterých CzechInvest staví strategii svého dalšího vývoje. Mají pomoci dosáhnout jednoznačného cíle. Dostat Českou republiku do tří let do žebříčku deseti investorsky nejatraktivnějších zemí Evropy.

„Česká republika se z dřívější rozvíjející se ekonomiky stává ekonomikou rozvinutou. Investory k nám proto už dávno nelákají nízké výrobní náklady a levná pracovní síla,“ konstatuje ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Přestože se CzechInvestu s každým rokem daří zprostředkovat vyšší počet investičních projektů, převažují mezi nimi expanze nad čistě zahraničními investicemi. Příliv přímých zahraničních investic se v posledních letech téměř zastavil,“ doplňuje.

„Musíme se proto ještě intenzivněji zaměřit na aktivity v zahraničí,“ dodává generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera, jmenovaný ministrem Mládkem loni v říjnu. „Investiční prostředí České republiky je poměrně složité. Novým investorům komplikuje příchod do naší země řada faktorů, které
u našich sousedů nemusí řešit,“ říká Kučera. „Nejvíce se investoři potýkají zejména s nepředvídatelně dlouhými povolovacími procesy, vysokými poplatky za vynětí průmyslového pozemku ze zemědělského půdního fondu nebo lhůtami pro vydání víz kvalifikovaným pracovníkům pro pobyt v České republice,“ vyjmenovává.

Aktivita v zahraničí je prvním z pěti pilířů, na kterých CzechInvest staví svou novou strategii. Druhým je pak zlepšení servisu pro v Česku už působící firmy. „V těchto dvou oblastech se zaměříme zejména na posílení našich zahraničních zastoupení ve světě, lepší pokrytí a služby stávajícím investorům, ať již rozvojem nabídky podnikatelských nemovitostí, nebo podporou při jednání s úřady. Hledáme také nové možnosti podpory zahraničních i domácích investic,“ vysvětluje Kučera.

CzechInvest chce být také aktivnější v podpoře využití aplikovaného výzkumu a výzkumně-vývojových kapacit pro potřeby průmyslu  a podpoře malého a středního podnikání. Chce také zintenzivnit podporu start-upů a rozvoje dodavatelských a exportních kapacit malých a středních podniků.

Intenzivnější komunikace s klienty i spolupracujícími institucemi je pátým a vlastně zastřešujícím pilířem strategie CzechInvestu. „Důraz v tomto bodě klademe i na maximální využití strukturálních fondů EU, zejména dočerpání prostředků stávajícího operačního programu,“ říká Kučera.

V krátkodobém horizontu nadcházejících měsíců CzechInvest připraví strategie pro prioritní zahraniční teritoria. Do tří let by pak realizace nové strategie agentury měla vést k danému cíli, České republice jako jedné z deseti investorsky nejvíce atraktivních zemí Evropy.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz